Tworzenie projektów CRM

W systemie Insly można zebrać wszystkie zadania w ramach konkretnego projektu.

Aby dodać projekt, należy wejść do zakładki „Projekty/CRM” i kliknąć „Dodaj projekt”.

Otworzy się nowe okno. Pozostaje wypełnić niezbędne pola i nacisnąć przycisk „Dodaj projekt”.

Na stronie przeglądu projektu można teraz dodawać do niego zadania. Zadania z projektu mogą być powiązane z klientem i będą wyświetlane w karcie klienta.

Usuwanie projektu

Aby usunąć projekt, należy nacisnąć „Usuń projekt”.

Wszystkie zadania, które zostały utworzone w projekcie można również usunąć (nie usuwając przy tym projektu).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?