Wszystkie niezbędne czynności można śledzić poprzez dodawanie przypomnień do kalendarza w Panelu Głównym.

Dodawanie zadań i przypomnień

Jest kilka sposobów na dodanie zadań i przypomnień. Pierwszy, jaki można wykorzystać znajduje się na "Panelu Głównym".

W sekcji „Przypomnienia” wyświetlają się wszystkie zadania i przypomnienia, które nie zostały zakończone.

By dodać nowe przypomnienie, należy nacisnąć przycisk „Dodaj”

Wyświetli się nowe okno:

W tym oknie znajduje się dużo opcji do skonfigurowania przypomnienia:

  • Po wybraniu „Osoba odpowiedzialna”, można dodać przypomnienie dla siebie, dla wszystkich użytkowników bądź konkretnej osoby.

  • Po uzupełnieniu zakładki „Klient”, przypomnienie zostanie powiązane z konkretnym klientem, którego można znaleźć za pomocą nazwy/peselu.

  • Po zmianie „Priorytetu” zadania, przypomnienia będą sortowane według priorytetu.

  • Po zaznaczeniu pola „Przypomnienie”, zadanie wyświetli się w wyznaczonym czasie w sekcji „Przypomnienia”. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone, przypomnienie będzie wyświetlane tylko w „Kalendarzu”.

Podgląd zadań i przypomnień w kalendarzu jest możliwy po wejściu w zakładkę „Kalendarz”.

Zadania można również dodawać z poziomu:

Kompletowanie/usuwanie zadań

Oznaczenie zadania jako zakończone, jest możliwe po naciśnięciu w kalendarzu na zadanie.
Wyświetli się okno:

Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, należy nacisnąć przycisk „Kompletne”. Zadanie zostanie usunięte z sekcji przypomnień, a w kalendarzu oznaczone na szaro.

Można usunąć zadanie klikając na „Usuń”.

Tworzenie projektów

W systemie Insly można zebrać wszystkie zadania w ramach konkretnego projektu.

Aby dodać projekt, należy wejść do zakładki „Projekty/Crm” i kliknąć „Dodaj projekt”.

Otworzy się nowe okno. Pozostaje wypełnić niezbędne pola i nacisnąć przycisk „Dodaj projekt”.

Na stronie przeglądu projektu można teraz dodawać do niego zadania. Zadania z projektu mogą być powiązane z klientem i będą wyświetlane w karcie klienta.

Usuwanie projektu

Aby usunąć projekt, należy nacisnąć „Usuń projekt”.

Wszystkie zadania, które zostały utworzone w projekcie można również usunąć (nie usuwając przy tym projektu).

Przejdź do tego artykułu i dowiedz się co oznaczają kolory w przypomnieniach.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?