Konfiguracja automatycznych e-mailów

W tym artykule można dowiedzieć się jak ustawić automatyczne e-maile w systemie Insly. Aby to zrobić trzeba otworzyć „Ustawienia systemu” i odnaleźć zakładkę „Ustawienia E-mail”.

Ustawienia Ogólnego adresu e-mail

Można wybrać konkretny adres e-mail, który będzie wyświetlany jako adres nadawcy we wszystkich wiadomościach e-mail wysyłanych za pośrednictwem platformy Insly. Aby to zrobić, należy wpisać preferowany adres e-mail w oknie „Adres e-mail”. Ponadto, jeśli chcemy pokazać na przykład nazwę firmy obok adresu e-mail, należy wprowadzić ją w polu „Wyświetlana nazwa”.

Można również wybrać inny adres e-mail i nazwę wyświetlania dla innej funkcji (do wysyłania faktur lub do wysyłania informacji o płatnościach). Po prostu trzeba dodać dodatkowy adres e-mail i nazwę wyświetlania dla danej funkcji.

Wysyłanie e-mailów ukrytych (UDW)

Pole UDW pozwala na wysyłkę wiadomości w taki sposób, że odbiorcy nie widzą wzajemnie swoich adresów. UDW jest zalecanym sposobem wysyłki do większej liczby odbiorców, zapobiegającym ujawnieniu w niektórych przypadkach danych wrażliwych (możliwości skojarzenia osób i firm z daną instytucją oraz wysyłki niechcianej poczty przez współadresatów).

Jeśli chcemy otrzymywać wszystkie wychodzące wiadomości e-mail również na inny adres e-mail, można zmienić pole „Wysyłaj wszystkie maile pod adres UDW” na „tak”. Pojawi się dodatkowe pole do wstawienia adresu e-mail:

Należy dodać adres e-mail na którym mają być odbierane wszystkie wychodzące wiadomości. Modyfikowanie tego adresu, będzie możliwe po zaznaczeniu pola „Pokaż pole UDW przy wysyłaniu maili”. Tym sposobem zawsze będzie możliwy dostęp do tego maila podczas wysyłania wiadomości.

Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Jeśli korzystamy z systemu Insly i wysyłamy wiadomości e-mail z serwera pocztowego Insly, możemy zachować opcję „Serwer poczty wychodzącej Insly”. Jeśli jednak chcemy użyć własnego serwera poczty, musimy zaznaczyć „Własny serwer poczty wychodzącej”.

Należy wypełnić wymagane pola:

  1. Nazwa serwera/port

  2. Bezpieczne połączenia: brak/TLS/SSL

  3. Uwierzytelnianie: serwer nie wymaga uwierzytelnienia / serwer wymaga uwierzytelnienia 

  4. Login

  5. Hasło

Edycja e-mail w formacie HTML

Aby zmodyfikować szablon e-maila, należy zaznaczyć pole „Zastosuj edycje maili w formacie HTML”. Daje to możliwość dostosowania tekstów wiadomości e-mail podczas konfigurowania szablonów automatycznych wiadomości e-mail (np. ustaw tekst jako pogrubiony lub podkreślony).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?