Możemy mieć kilka powodów, dla których chcemy scalić lub usunąć klientów. Na przykład widzimy, że w jakiś sposób mamy zduplikowanych klientów w systemie lub jedna firma kupiła inną i chcemy przenieść dane. Scalanie i usuwanie klientów pomaga zminimalizować gromadzenie niepotrzebnych danych w systemie.

Łączenie klientów

Jest możliwe łączenie osób fizycznych z firmą oraz na odwrót.

Jakie informacje zostaną przeniesione?

Łącząc „Klienta A” z „Klientem B” zostaną przeniesione wszystkie informacje o rozliczeniach, polisy. Należy jednak pamiętać, że wszelkie poprzednie informacje o klientach (tj. numery telefonów, adresy biurowe) nie zostaną dodane do nowego klienta - jeśli chcemy dodać niektóre z tych informacji, możemy wstawić to ręcznie.

Kroki jakie należy wykonać by połączyć użytkowników:

Krok 1: Należy otworzyć profil „Klienta A”: to ten którego chcemy usunąć i scalić z „Klientem B”

Krok 2: Nacisnąć na zielone koło zębate przy "Danych kontaktowych", następnie „Połącz klienta”

Krok 3: Następnie należy kliknąć „Wybierz klienta”, wpisać nazwę „Klienta B”, i nacisnąć „Zapisz”

„Klient A” zostanie połączony z „Klientem B” oraz automatycznie usunięty z systemu. Wszystkie dokumenty, które były widoczne pod „Klientem A” będą teraz widoczne w „Kliencie B.

Jak usunąć klienta

Przed usunięciem klienta, należy mieć pewność czy nie ma powiązanych polis, faktur i innych ważnych danych. Jeżeli chcemy usunąć klienta, a posiada on ww dane, to pierwsze co musimy zrobić to przenieść je do innego klienta wg. Powyższych kroków.

Jeżeli nie mamy powiązanych żadnych dokumentów, usunięcie klienta jest bardzo proste. Najpierw należy otworzyć „Widok główny” klienta, którego chcemy usunąć. Po prawej stronie od sekcji „Dane kontaktowe” znajduje się zielona ikona „Kosz”, na którą trzeba nacisnąć, po czym kliknąć „OK”.

Klient został usunięty z systemu.

Pozostałe pytania i odpowiedzi:

„Dlaczego nie widzę przycisku usuwania w widoku głównym klienta?”

Przycisk usuwania nie jest widoczny, jeżeli w profilu klienta znajdują się powiązane polisy lub inne dokumenty. Jeżeli nie mamy żadnych dokumentów, a mimo wszystko nie pojawia się ikona usuwania, proszę skontaktować się z pomoc@insly.com

„Scaliłem klientów, ale informacje o fakturach nie zaktualizowały się. Jak mogę to zmienić?”

Wystarczy przejść do zakładki "Płatności" i nacisnąć przycisk "Aktualizuj płatność" w prawym górnym rogu. Teraz, po otwarciu nowego pliku pdf faktury, można zobaczyć, że dane zostały zaktualizowane.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?