Jedną z najważniejszych części konfiguracji Insly jest skonfigurowanie produktów z którymi pracujemy. Po zalogowaniu się na swoje konto masz już ustawionych kilka przykładowych produktów (nieruchomości, komunikacja czy turystyka). Pokażemy Ci teraz jak dodać inne produkty, których nie ma jeszcze w Insly. 

Jak dodać nowy produkt

Żeby dodać nowy produkt trzeba wejść w „Ustawienia systemu” klikając w koło zębate w prawym górnym rogu. Następnie po lewej stronie należy wejść w „Produkty”, wtedy pojawi się cała ich lista. Aby dodać nowy produkt klikamy w znak „+”, otworzy się nowe okno w którym trzeba będzie wpisać nazwę produktu oraz krótką jego nazwę, resztę będzie można wybrać.

Poniżej znajduje się krótki opis co oznacza każda z funkcji.

1. Grupa produktu – można wybrać grupę produktów (najpierw trzeba ją utworzyć w „Grupach produktów”) dla lepszego rozróżnienia produktów. 

2. Typ przedmiotu – można wybrać przedmioty ubezpieczenia już zdefiniowane lub dodać własne w „Przedmioty ubezpieczenia”. 

3. Multi-przedmiot – należy wybrać "tak" jeżeli ma być więcej niż jeden przedmiot na produkt lub "nie" jeżeli na produkt ma być jeden przedmiot. 

4. Odnawialny – możesz wybrać „tak” lub „nie”

5. Formularz zakresu ubezpieczenia – można wybrać standardowy (mogą być wtedy 3 pola dodatkowe: suma ubezpieczenia, udział własny i liczba ubezpieczonych osób) lub niestandardowy (można zdefiniować pola dodatkowe do produktu).

Czy udało się dodać pierwszy produkt? Jeśli tak, to wspaniale!

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?