Dodawanie produktów

Jak dodać produkt?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jedną z najważniejszych części konfiguracji Insly jest skonfigurowanie produktów z którymi pracujemy.

Po zalogowaniu się na konto ustawione w programie znajduje się kilka przykładowych produktów (nieruchomości, komunikacja czy turystyka).

Jak dodać nowy produkt

Aby dodać nowy produkt trzeba wejść w „Ustawienia systemu” klikając w koło zębate w prawym górnym rogu. Następnie po lewej stronie należy wejść w „Produkty”, wtedy pojawi się cała ich lista.

W celu dodania nowego produktu klikamy w znak „+”, otworzy się okno, w którym trzeba wpisać nazwę produktu oraz jego skróconą nazwę, resztę można wybrać.

Poniżej znajduje się krótki opis co oznacza każda z funkcji.

1. Grupa produktu – można wybrać grupę produktów (najpierw trzeba ją utworzyć w „Grupach produktów”) dla lepszego rozróżnienia produktów. 

2. Typ przedmiotu – można wybrać przedmioty ubezpieczenia już zdefiniowane lub dodać własne w „Przedmioty ubezpieczenia”. Aby dowiedzieć się jak dodać przedmioty kliknij tutaj.

3. Multi-przedmiot – należy wybrać "tak" jeżeli ma być więcej niż jeden przedmiot na produkt lub "nie" jeżeli na produkt ma być jeden przedmiot. 

4. Odnawialny – można wybrać „tak” lub „nie”.

5. Formularz zakresu ubezpieczenia – można wybrać standardowy (pojawią się wtedy3 pola dodatkowe: suma ubezpieczenia, udział własny i liczba ubezpieczonych osób) lub niestandardowy (można zdefiniować pola dodatkowe do produktu).

Po kliknięciu "Zapisz", produkt zostanie dodany i po wybraniu niestandardowego formularza pojawi się okno, w którym można wprowadzić "Pola dla tego produktu" poprzez kliknięcie w "+".

Po dodaniu istnieje możliwość usunięcia produktu (jeśli produkt nie jest powiązany z polisami) lub edycji.

W tym celu w sekcji "Produkty" należy kliknąć ikonę ołówka lub kosza po prawej stronie ekranu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?