Ustawienia polis

Jak skonfigurować ustawienia polis i zarządzać nimi?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość konfigurowania ustawień polis.

Aby zmienić dane, które widnieją podczas wprowadzania polis należy przejść do zakładki "Ustawienia polis", która znajduje się w "Ustawieniach systemu".

Osoby

Pierwszym ustawieniem, które można znaleźć to „Osoby”.

W tym miejscu można określić, jaki rodzaj osoby będzie miała do czynienia z polisami i otrzymywane za to prowizje.

  • "Osoba wprowadzająca polisę" - po wybraniu ta opcja pojawi się w ramach domyślnego podziału prowizji z polisy. 

  • "Osoba odnawiająca polisę" - tak jak poprzednio, po wybraniu ta opcja pojawi się w domyślnych opcjach podziału prowizji polisy.

Zarządzanie sprzedażą

„Wymagany typ sprzedaży” - w tym polu wybór rodzaju sprzedaży jest obowiązkowy przy tworzeniu polisy.

„Wymagane dane umowy generalnej” - w przypadku wyboru, obowiązkowe będzie dodawanie umów ubezpieczenia do polisy. Umowa ubezpieczyciela może zostać umieszczona w zakładce "TU" > "Polisy/Umowy generalne".

Lista typu sprzedaży

Ta lista określa, czy typ sprzedaży to standardowa, czy niestandardowa lista. Standardowa lista to "Nowa sprzedaż/Odnowienie".

W momencie wybrania niestandardowej listę, w zakładce "Ustawienia polis" pojawi się karta "Typy sprzedaży". Można dodać tyle rodzajów sprzedaży, ile potrzeba.

Odnowienie

Tutaj można wybrać opcję - umożliwiaj wybranie ”Polisa nie odnawialna” ręcznie. 

Powód nie odnowienia

Ze względu na brak możliwości ponownej instalacji dostępne są 2 opcje.

Po pierwsze, jest możliwość wyboru wpisu o wolnym tekście. Daje to możliwość wpisania dokładnego powodu nieodnowienia polisy.

Drugą opcją jest utworzenie listy określonych przyczyn. Po wybraniu tej opcji, w zakładce "Ustawienia polis" pojawi się opcja „Powód nie odnowienia” i można dodać tyle przyczyn, ile potrzeba. Lista wskazanych powodów jest szybszą opcją dla agentów i lepszą do raportowania, gdy duża liczba polis przechodzi przez biuro.

Powód anulacji

Przyczyny rezygnacji działają w taki sam sposób, jak w przypadku braku odnowienia. Można wpisać dowolny tekst lub listę określonych powodów.
Jeśli zdecydujemy się na listę określonych powodów, w sekcji "Ustawienia polis" pojawi się kolejny nagłówek.

Prowizja

W ustawieniach prowizji można zezwolić na nadmierną prowizję i wybrać, czy wymagany jest podział na 100% prowizji między osobami. W ramach typów prowizji można wybrać rodzaj prowizji dozwolonej dla polis. Aby poznać więcej szczegółów, należy zapoznać się z ustalaniem stawek prowizji oraz domyślnym podziałem prowizji.

Inne ustawienia

Zdjęcia

Jeśli przy polisie ma być możliwość dodawania zdjęć, można włączyć tę opcję. Po jego włączeniu zakładka zdjęcia pojawi się na karcie polisy.

Dodatkowe wynagrodzenie

Tutaj możemy włączyć opcje podziału prowizji z pośrednikiem oraz uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie pośrednika w podziale prowizji.

Załączniki - automatyczne załączanie

Podczas wysyłania ofert lub polis e-mailem, można wybrać, czy warunki agenta mają być dołączane automatycznie. Jeśli nie zostanie wybrane w zarządzaniu systemem domyślnie, nie będzie zaznaczenia.

Okres trwania polisy rocznej

Może być zakończona w okresie +1 dzień, 0 dni lub -1 dzień.

Szybki wybór

Okres kwotowania. Na przykład, jeśli wybierzemy 1 miesiąc, 6 miesięcy i 1 rok do szybkiego wyboru, wówczas podczas wprowadzania daty końca wyświetlane będą tylko te trzy pozycje.

Polisy bez daty końca

Jeśli nie chcemy dodawać określonych dat zakończenia dla polis ręcznie, możemy włączyć opcję która zrobi to automatycznie. Jeśli ta opcja jest włączona, pojawi się kolejna opcja "Proponuj harmonogram płatności", z której można wybrać ile rat zostanie wygenerowanych (5, 10, 25 czy 50 rat).

Szczegółowe pole daty

Jeśli jest włączona, pokaże szczegółowy czas i datę na karcie polisy.

Oznaczenie polisy jako niewystawionej

W tym polu jeśli funkcja zostanie zaznaczona, każda wprowadzona polisa pojawi się jako niewystawiona.

W tym celu po dodaniu polisy, na karcie polisy konieczne będzie wystawienie polisy poprzez przycisk "Wystaw polisę".

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?