Wszystkie kolekcje
Zarządzanie polisami
Usuwanie polis, płatności, dowodu wpłaty
Usuwanie polis, płatności, dowodu wpłaty

Jak usunąć polisę z systemu Insly?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Usunięcie polisy

Ręczne usunięcie polisy z systemu Insly jest możliwe w zależności od posiadanych uprawnień oraz od tego, kto jest opiekunem danego klienta i polisy.

Jeśli użytkownik posiada taką możliwość, może to zrobić za pomocą czarnego przycisku
w górnym, prawym rogu kartoteki polisy.

Brak przycisku "Usuń"

Brak widocznego przycisku "Usuń" może być spowodowany 2 przyczynami:

  • Użytkownik nie posiada uprawnień do usunięcia danej polisy - w takim przypadku najlepiej skontaktować się z Działem Wsparcia Insly poprzez czat w dolnym, prawym rogu programu

  • Polisa posiada podpiętą płatność - w takim przypadku należy usunąć płatność pod polisą.

Usunięcie płatności

Należy pamiętać, iż w przypadku rejestracji polis gotówkowych, system automatycznie przypisuje płatność oraz dodaje dowód wpłaty z datą dnia zawarcia polisy.

Aby usunąć płatność w pierwszej kolejności należy przejść na zakładkę "Harmonogram płatności", a następnie kliknąć w pole "zapłacona xx.xx.xxxx" w kolumnie "Status rozliczenia":

Insly wyświetli wówczas okno z informacją dotyczącą płatności. Aby kontynuować proces należy kliknąć w kwotę:

Po przejściu do następnego kroku, zostanie ukazany ekran z zarejestrowaną do polisy płatnością oraz dowodem wpłaty - jeżeli także był dodany.

W przypadku, gdy dowód wpłaty widnieje w dolnym, lewym rogu programu, należy wówczas za pomocą ołówka edytować jego status na "Anulowane".

Po wykonaniu zmiany statusu. możliwe będzie usunięcie samej płatności za pomocą widocznego kosza. Jeśli dowodu wpłaty nie byłoby pod polisą, wtedy od razu będzie możliwe usunięcie płatności.

Po usunięciu płatności, status rozliczenia polisy zmieni się automatycznie z "zapłacona"
na "dodany/a", zaś w górnym prawym rogu będzie dostępny przycisk "Usuń", za pomocą którego można usunąć polisę z systemu Insly.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?