Na karcie polisy w rzędzie przycisków można zauważyć opcję "odnowienie".
Służy ona zarejestrowaniu odnowionej polisy na karcie polisy poprzedniej.

Po kliknięciu na przycisk otworzy się nowe okno. Tutaj można zobaczyć różne statusy procesu odnawiania, a wybrany status zostanie wyświetlony w sekcji informacji o polisach.

Jeśli zostanie wybrana opcja "odnowiona", rozwinie się opcja wyboru ubezpieczyciela dla nowej polisy oraz daty początkowej. Można także wybrać opcję utworzenia nowej karty odnowionej polisy.

Po zapisaniu danych program przekieruje do przeglądu nowej polisy. Należy pamiętać, że polisy nie są ładowane automatycznie z Zakładu Ubezpieczeń i należy wstawić ręcznie informacje o zakresie/prowizji oraz wygenerować harmonogram płatności.

Na nowej karcie polis pojawi się nowa sekcja pokazująca numer poprzedniej polisy:

Zgodnie z poprzednią polisą status odnowienia będzie również pokazywał nowy numer polisy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?