Możesz wybrać dowolną osobę jako wystawcę polisy.  Jednak ten użytkownik musi najpierw zostać dodany do systemu Insly.

Jeśli masz użytkownika w systemie, zmiana wystawcy polisy jest dość prosta. Najpierw znajdź polisy, które musisz zmienić, przechodząc do zakładki   i otwórz je - teraz możesz zobaczyć przegląd tych polis.

Powinieneś zobaczyć między innymi sekcję "Osoby oraz podział prowizji". Kliknij w zielony ołówek w celu edycji

Teraz możesz wybrać nowego wystawcę polisy z rozwijanego menu, zmienić informacje o prowizji, jeśli to konieczne, i kliknąć "Zapisz".

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?