Pole "Płatność klienta" w przeglądzie polis wyświetla zestawienie, ile klient zapłacił za raty, ile jeszcze musi zapłacić oraz ogólny bilans polisy. Po pierwsze, gdy nie ma faktur ani płatności powiązanych z tymi polisami, przegląd jest wyświetlany w następujący sposób:

Za każdym razem, gdy jakiekolwiek raty są dodawane lub edytowane, lub premia brutto zmienia się, dane tutaj również zostaną zaktualizowane.

Gdy jakiekolwiek płatności zostaną uregulowane, również jest to pokazane : 

Jeśli którakolwiek z faktur jest wymagalna, ale jeszcze nie została zapłacona, pojawi się dodatkowy wiersz z kwotą, która przekroczyła termin płatności.

Uwaga!
Suma będzie wyświetlana jako zaległa, nawet jeśli nie zostaną utworzone żadne faktury, ale rozpoczął się okres spłaty.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?