Podczas tworzenia polisy masz dwa różne widoki - prosty widok i pełny widok. W obu przypadkach masz do dyspozycji sekcję składki, która dodaje premię do tych polis.

Prosty widok :

W prostym widoku możesz wybrać składkę za polisę w Kroku 1.

W polu "Składki" możesz wstawić sumę składki. Jeśli istnieje więcej niż jedna waluta wybrana z ustawień systemu, otrzymasz wszystkie opcje tutaj.

Pełny szczegółowy:

W szczegółowym widoku ustawienia związane ze składkami są w kroku 4. Tak jak w widoku uproszczonym

Omówienie sekcji składki

Po utworzeniu polisy tworzone są informacje w sekcji „Składka”. Jeśli tworzony jest harmonogram płatności i sumy się zgadzają, zobaczysz przegląd składki ubezpieczeniowej:

Jak widać, nadal możesz edytować składkę brutto. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Edytuj" i wprowadź niezbędne zmiany w składce.

Uwaga!

Edycja składek nie powoduje żadnych zmian w ratach. Aby zaktualizować raty, przejdź do zakładki „Harmonogram płatności”, klikając na „+” wejdź w „Generuj harmonogram płatności”. Jeśli sumy w harmonogramie płatności i podsumowaniu składki ubezpieczeniowej nie są zgodne, zobaczysz powiadomienie o błędzie w sekcji „Składka”.

To samo ostrzeżenie zostanie podane, jeśli harmonogram płatności nie został utworzony po utworzeniu polisy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?