Dodaj stawki prowizyjne

Po dodaniu ubezpieczycieli i produktów możesz dodać do obu domyślne stawki prowizyjne.

Aby to zrobić, przejdź do "Ustawienia systemu", klikając przycisk "Ustawienia systemu" w prawym górnym rogu, a następnie z menu po lewej stronie otwórz "Domyślna prowizja użytkownika". Tutaj możesz zdefiniować domyślny podział prowizji dla każdego użytkownika. Prowizje mogą być zdefiniowane dla poszczególnych produktów. Wybierz użytkownika, dla którego chcesz edytować domyślne prowizje klikając ołówek po prawej stronie.

Stamtąd możesz przydzielić procent prowizji, składki przypisanej lub określonej sumy dla każdej firmy ubezpieczeniowej lub produktu. Kliknij "Zatwierdź" i gotowe! Zrób to dla wszystkich produktów i ubezpieczycieli, których chcesz.

Dodatkowe wynagrodzenie

Możesz również wybrać rodzaje dodatkowego wynagrodzenia. Kliknij w ustawienia w prawym górnym rogu. Następnie wejdź „Ustawienia systemu”, a w menu po lewej wybierz „Rodzaje dodatkowego wynagrodzenia”.

Dodaj dodatkowe wynagrodzenie klikając w znaczek „+”.

Możesz podzielić dodatkowe wynagrodzenie ze znajomym, który wprowadził klienta zaznaczając opcję „TAK”. Aby potwierdzić, kliknij „Zapisz”.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?