Wszystkie kolekcje
Szkody
Ustawienia statusu szkody
Ustawienia statusu szkody

Jak utworzyć i opisać status szkody?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak zdefiniować różne etapy procesu likwidacji szkód? Ustawienia statusu szkody można łatwo znaleźć i zmienić. 

Przejdź do "Ustawienia systemu", klikając szary symbol w prawym górnym rogu i znajdź "Ustawienia statusu szkody".

Możesz utworzyć nowy status roszczenia, klikając przycisk "+". Musisz podać opisową nazwę statusu nowego zgłoszenia. Ponadto, w zależności od statusu szkody, wybierz typ jako "Otwarty" lub "Zamknięty". Możesz mieć dowolną liczbę statusów "Otwarte" lub "Zamknięte".

Na przykład, zdefiniowane statusy "Otwarte" mogą być "Oczekujące informacje", "Oczekujące na ugodę od ubezpieczyciela", "Ponownie otwarte", "Bez pokrycia" itp.

Podobnie możesz śledzić różne statusy "Zamknięte" i dodawać na przykład "Rozstrzygnięte", "Odmowa odpowiedzialności", "Roszczenie w nadmiarze", "Roszczenie przekierowane" i inne.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?