Użytkownicy z uprawnieniami administratora mają możliwość dokonywania korekt na inne konta użytkowników. Obejmuje to zresetowanie hasła dla nich.

Aby to zrobić, musisz wykonać następujące kroki:

Krok 1: Otwórz „Ustawienia systemu”, klikając na koło zębate w prawym górnym rogu.

Krok 2: W sekcji „Osoby & organizacja” odnajdź zakładkę „Użytkownicy”.

Krok 3: Naciśnij na „Ołówek” przy użytkowniku, którego chcesz zmienić hasło.

W sekcji "Konto użytkownika" możesz samodzielnie wpisać nowy e-mail oraz nowe hasło lub pozwolić systemowi zasugerować nowe hasło.

Możesz również wymagać zmiany hasła przy następnym logowaniu tego użytkownika i możesz wysłać do niego wiadomość e-mail z danymi uwierzytelniającymi użytkownika. W tym celu po prostu zaznacz dwa pola poniżej pól hasła.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?