Czasami administratorzy instancji chcą nadać użytkownikowi niestandardowe uprawnienia. System Insly jest zbudowany w sposób, który bardzo ułatwia zarządzanie uprawnieniami.

Edytowanie uprawnień użytkownika

Aby edytować uprawnienia użytkownika, należy przejść do „Ustawień systemu” naciskając na koło zębate w prawym górnym rogu. 

Teraz możesz zobaczyć listę użytkowników dodanych do Twojego systemu. Jeśli chcesz kogoś usunąć, można to zrobić, klikając na "ołówek" przy użytkowniku. Aby edytować status konta użytkownika, znajdź pole "Status" i oznacz go jako "niedostępny".

Jak działają uprawnienia użytkowników?

Wszystkie uprawnienia dają użytkownikom pewien rodzaj przywileju w celu uzyskania dostępu lub modyfikacji danych. To, co dokładnie ktoś może zrobić, jest ustalane przez administratora instancji.

Niestandardowe uprawnienia

Edycja uprawnień jest niezwykle prosta. Wystarczy kliknąć na "ołówek" przy użytkowniku, aby edytować konto tego użytkownika i wybrać odpowiednie pola ze wszystkich opcji. Jeśli wybrałeś wszystkie uprawnienia, które chcesz nadać temu konkretnemu użytkownikowi, przewiń w dół i kliknij przycisk "Zapisz".

Jeśli na przykład każdy użytkownik w Twoim systemie musi mieć te same uprawnienia, możesz po prostu skopiować uprawnienia z innego użytkownika - nie musisz ręcznie ich dodawać za każdym razem. Możesz to zrobić, wybierając użytkownika, z którego chcesz skopiować z pola "Kopiuj role z użytkownika".

Dostęp do danych

Jeśli zamiast tego chcesz nadać większe lub mniejsze prawa użytkownikowi, możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  1. "może edytować i widzieć tylko własne dane" - Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość edycji i podglądu tylko tych danych, które sam wprowadził do Insly. Można dodać dodatkowe uprawnienia ręcznie, korzystając z opcji pokazanych powyżej w sekcji "Role".

  2. "pełny widok. może edytować tylko własne dane" - Użytkownik z tym uprawnieniem ma możliwość podglądu danych wprowadzonych przez wszystkich użytkowników, ale edytować może tylko swoje.

  3. "można edytować i widzieć wszystko" - ten użytkownik ma możliwość podglądu i edycji danych wprowadzonych przez wszystkich użytkowników

Jeśli chcesz dodać uprawnienia administracyjne do tego użytkownika, po prostu zaznacz pole "uprawnienia do ustawień systemu". Użytkownicy z uprawnieniami administracyjnymi mogą edytować ustawienia innych użytkowników (ponowne uruchamianie haseł, dodawanie nowych użytkowników itp.).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?