Polisy niekompletne są to polisy, które posiadają braki. Mogą być to polisy jeszcze nie wystawione, ale mogą to być również już wystawione polisy z brakami. Klikając na polisę, na karcie polisy widzimy podświetloną na czerwono informację o brakach w polisie.  

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?