Na karcie polisy wchodzimy w zakładkę "Zakres", klikamy na "Ołówek" - edycja płatności.
Określamy prowizję. Zapisujemy.

 W  harmonogramie zmienia się prowizja i suma prowizji.  

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?