Jest kilka możliwości w zależności od tego na czym nam zależy.  Możemy:    

1. Dodać plik w zakładce "Dokumenty". Na karcie polisy wchodzimy w zakładkę "Dokumenty" i dodajemy aneks (dokument w pliku) plus odpowiednia notatka na  karcie polisy.

2. Dodać aneks jako nową polisę. Wprowadzając aneks wprowadzamy ten sam numer polisy plus index aneks (np. Numer polisy to 123, a aneks do tej polisy  dodany jako 123_aneks). Na polisie głównej możemy w miejscu notatek dodać  adnotacje o wystawionym aneksie i wkleić bezpośrednio link do niego. Jest to najlepsze rozwiązanie, w przypadku gdy z aneksem wiąże się dodatkowa płatność,  która ma być rozliczona oddzielnie.    

3. Edytować polisę. Czyli edytować zakres ubezpieczenia i harmonogram  płatności oraz umieścić dodatkowe informacje w notatce na polisie.     

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?