Program Insly zawiera dwie funkcje: kalkulator oraz CRM. Część przycisków na karcie polisy służy jedynie do oznaczeń systemowych, aby agent miał świadomość, które polisy anulował, a których nie.

Jedynym TU, które umożliwiło anulowanie polisy poprzez API jest Warta. Polisę taką można anulować dopóki nie została zatwierdzona lub nie rozpoczął się jej okres ochrony.

Przycisk „anulowanie polisy” nie jest powiązany z pozostałymi Towarzystwami Ubezpieczeń, z racji tego że nie udostępniły one takiej możliwości w swoim API. 

W przypadku anulowania polisy otwiera nam się okno z miejscem,  w którym wpisujemy zwrot składki z TU (w przypadku polisy opłaconej w całości  lub w jakiejś części).     Można zwrócić dowolną sumę. 

Odzwierciedlenie anulowania polisy znajduje się  w raporcie prowizyjnym, gdzie pokazuje się ujemna wartość prowizji.      

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?