Grupy produktów - W tym miejscu możemy ułożyć tematycznie produkty w grupy np.  majątek, życie, komunikacja. Po grupie produktów nie wyszukamy polisy w  filtrach.

Przedmiot Ubezpieczenia - jest to przedmiot, który ubezpieczamy np.  samochód, nieruchomość.    

Produkt/ Ryzko - Jest to rodzaj ubezpieczenia. Produkt może być związany z  przedmiotem ubezpieczenia czyli samochodem w ubezpieczeniu komunikacyjnym lub domem w ubezpieczeniu majątku. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?