Wystarczy stworzyć produkt (np. Firma). Klikamy na "Ustawienia systemu" i po lewo w sekcji "Ustawienia polisy" klikamy na "Domyślna prowizja użytkownika" wybieramy użytkownika klikając na "Ołówek":

Klikamy "Zobacz po produkcie" i ustawiamy który produkt w którym TU ma mieć jaką prowizje, czy w % z prowizji, czy określona suma, czy % składki przypisanej :

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?