Aby przejść do ustawień maili kliknij w ikonę koła zębatego w prawym rogu programu, następnie wejdź w „Ustawienia systemu” →zakładka „E-maile i wydruki PDF”„Ustawienia E-mail”.

Ogólny adres e-mail
Adres e-mail – w tym polu możesz wpisać adres email który będzie wyświetlany wszystkim klientom domyślnie jako adres nadawcy podczas wysyłania maili.
Nazwa wyświetlana – w tym polu możesz wpisać nazwę, jaka będzie wyświetlana klientom jako nadawca e-maila.
Używaj ogólnego adresu e-mail dla wszystkich wychodzących e-maili - jeśli zaznaczysz „TAK” , adres e-mail odraz nadawca wpisane przez ciebie wyżej będą wyświetlane przy każdym mailu.
Ustaw odpowiedź do: adres e-mail obecnego użytkownika (jeśli jest wprowadzony) - Jeśli zaznaczysz to pole, odpowiedź na e-mail klienta zostanie wysłana z adresem użytkownika, z którego wiadomość została napisana, nawet jeśli pierwsza wiadomość do klienta została wysłana z ogólnego adresu e-mail. Twój e-mail użytkownika musi zostać dodany do systemu.

Adres e-mail do faktur
Adres e-mail - jeśli nie chcesz, aby ogólny adres e-mail był wyświetlany wszędzie,
możesz wstawić tutaj e-mail do faktur, na przykład użytkownik@agent.com.
Nazwa wyświetlana - ta nazwa będzie pokazywana klientom jako nadawca e-maili
z fakturami.

Adres e-mail do wysyłki informacji o płatnościach
Adres e-mail - jeśli nie chcesz, aby ogólny adres e-mail był wyświetlany wszędzie,
możesz wstawić tutaj e-mail do wysyłania informacji o zadłużeniu.
Nazwa wyświetlana - ta nazwa będzie pokazywana klientom jako nadawca e-maili
z zadłużeniami.

UDW (ukryte do wiadomości)
Wysyłaj wszystkie maile pod adres UDW - Tutaj możesz wybrać, czy chcesz
otrzymywać również kopie UDW wszystkich wychodzących wiadomości e-mail na
inny adres e-mail. Jeżeli wybierzesz „Tak” pojawi się dodatkowe pole „Adres
e-mail”, na który chcesz dostawać takie wiadomości.


Uwaga!
Jeżeli wybierzesz „Tak” pole z adresem jest wymagane do uzupełnienia.

Pokaż pole UDW przy wysyłaniu maili - Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby to pole
zawsze było obecne podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Ustawienia serwera poczty wychodzącej(SMTP) - Tutaj możesz użyć serwera
pocztowego Insly lub własnego serwera do wychodzących wiadomości e-mail. Jeśli
wybierzesz własny serwer, musisz również wypełnić dodatkowe informacje.

Edycja w formacie HTML
Jeśli chcesz wprowadzić bardziej zaawansowane zmiany w szablonach wiadomości
e-mail, możesz włączyć do tego edycję kodu HTML zaznaczając „Tak”. Daje to
możliwość dostosowania tekstów wiadomości e-mail podczas konfigurowania
szablonów automatycznych wiadomości e-mail (na przykład ustaw tekst jako
pogrubiony, podkreślony itp.).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?