Wszystkie kolekcje
Zarządzanie klientami
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO

W programie Insly istnieją dwa sposoby sposoby zarządzania zgodami klienta pod RODO

Zaktualizowano ponad tydzień temu

1. Na karcie klienta w sekcji Umowy/Pełnomocnictwa, gdzie istnieje możliwość umieszczenia skanu umowy z klientem.

2. Moduł "Zarządzanie zgodami klienta".

Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, należy przejść do ikonki koła zębatego -> "Ustawienia systemu", następnie wyszukać ustawienia "Zarządzanie zgodami klienta" oraz zaznaczyć "Włącz zarządzanie zgodami klienta".

Następnie należy dodać typy zgody, jakie otrzymujesz od klienta, np.
-zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną,
-zgodę na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

Aby dodać nowy typ zgody kliknij„+”, następnie pojawi się okienko, gdzie można wpisać nazwę oraz krótki opis typu zgody.

Dodawanie zgód RODO pod klientem.

By skorzystać z tej funkcji należy wejść w danego klienta klikając zakładkę „Klienci”

i wejść w wybranego klienta.

Po przejściu do zakładki „Zgody”, pojawi się okno „Zarządzanie zgodami”.

W tym miejscu można dodawać zgody otrzymane od klienta. Aby dodać zgodę, należy kliknąć  zielony „+”. Otworzy się okno dodawania nowej zgody.

W danej zgodzie możesz określić jej źródło w liście rozwijanej: SMS, Email

lub pisemna zgoda.

„Obowiązująca data” to data ważności danej zgody, natomiast pole „Wersja”

to wersja danej zgody.

Do dodanego typu zgody należy dodać dokument potwierdzający zgodę od klienta.

Uwaga!

Wersja zgody zawsze musi mieć wartość liczbową.

W sekcji „Wybierz dokument” możesz zaimportować zgody zapisane na twoim komputerze klikając przycisk „Wybierz pliki”. Plik będzie wyświetlany z taką samą nazwą, z jaką został zaimportowany z twojego komputera.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?