W tym artykule dowiesz się z jakiego powodu w kalkulatorze nie pojawiły się ceny lub wystąpiły błędy.

1. Upewnij się, że  w ofercie zostały uzupełnione kolumny eurotax i infoexpert. Przejdź do tego artykułu i dowiedz się z której z tych baz korzysta dane Towarzystwo Ubezpieczeń.

2. Sprawdź, czy wszystkie dane w ofercie zostały poprawnie uzupełnione. Czy nie ma błędów w adresie, danych klienta (PESEL), danych pojazdu (VIN).

3. W przypadku liczenia składki na 2 raty w Warta i HDI należy dodać zniżkę BIK w "Opcjach dodatkowych":

4. Upewnij się, że wybrałeś zakres ubezpieczenia tj. zaznaczyłeś któreś z poniższych pól:

5. Data oferty powinna być zawsze datą dzisiejszą:

6. Pole "ulica" w danych adresowych jest wymagane do obliczenia składek. Jeżeli adresem jest wieś, wówczas w pole "ulica" wpisujemy to samo co w pole "miasto" np:

7. Kiedy korzystasz z programu testowego i nie występowałeś o dostępy do Web Service - składki nie pojawią się.

Nadal pojawiają się błędy? Prosimy skontaktować się z działem wsparcia Insly na pomoc@insly.com lub za pośrednictwem czatu w programie (okienko z kopertą w prawym dolnym rogu ekranu).


Kwoty składki różnią się z tymi na portalu? ZAPEWNIAMY CIĘ, ŻE NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. Insly liczy składki bezpośrednio na portalu i wyświetla kwotę w programie. Upewnij się, że wypełniłeś prawidłowo dane. Przejdź do tego artykułu i dowiedz się z czego najczęściej wynikają różnice w składkach. 

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?