W Insly na karcie polisy są widoczne standardowe pola (np: Towarzystwo Ubezpieczeń, Numer polisy, Data wystawienia etc). Czasami istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowej informacji o polisie na przykład czy jest odnawialna. 

Dodawanie nowego pola

Aby dodać nowe pole, należy wejść w "Ustawienia systemu", następnie "Profil polisy" i kliknąć "+":

Uzupełnić następujące pola:

  • Nazwa - np. "Współwłaściciel"

  • Typ pola

  • Pole wymagane - jeśli zaznaczymy, nie będzie można dodać polisy bez uprzedniego wypełnienia tego pola

  • Pole wyszukiwania - zaznaczamy jeśli chcemy, aby można było generować raporty z tą informacją

Po uzupełnieniu tych danych klikamy "Zapisz".

Teraz po dodaniu nowej polisy i przejściu na kartę polisy, możemy zauważyć nasze nowo dodane pole:


Po kliknięciu na "Ołówek" możemy wprowadzić informację z wcześniej dodanej listy rozwijanej:


Po zapisaniu będzie ona widoczna na profilu polisy:

Będzie możliwe również wygenerowanie raportu z tą informacją.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?