Wszystkie kolekcje
Dane dostępowe
Dane dostępowe dla OFWCA
Dane dostępowe dla OFWCA

Jak uzupełnić dane dostępowe użytkownika?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W momencie otrzymania dostępu do Web Service konieczne jest uzupełnienie danych dostępowych dla Agencji otrzymanych od Towarzystwa Ubezpieczeń,
a następnie dodanie danych dla OFWCA.

Każdy użytkownik programu posiada możliwość samodzielnego uzupełnienia swoich danych dostępowych (może to też zrobić administrator programu po stronie Agencji).

Aby to wykonać należy kliknąć na ikonę „Koła Zębatego”, a następnie „Dane Dostępowe dla OFWCA”.

W kolejnym kroku uzupełnić trzeba puste pola danymi Agenta (jak na poniższych zrzutach ekranu) i kliknąć „Zapisz”.

Jeśli któreś z Towarzystw nie jest widoczne, należy skontaktować
się z administratorem programu w celu jego włączenia.

Dane dostępowe do poszczególnych TU:

 • Agro Ubezpieczenia

  Login oraz hasło - dane logowania do portalu.

 • Allianz
  Login do portalu - zwykle składa się z 6 cyfr.

 • Balcia

  Numer RAU - ma on format 0000000/P.

  Nazwa użytkownika oraz hasło - w przypadku braku wiedzy na temat swojego loginu oraz hasła, należy skontaktować się z Zespołem Wsparcia Insly
  ​lub swoim przełożonym.

 • Compensa

  Login oraz hasło - dane logowania do portalu.

 • Ergo Hestia Lite
  Login oraz hasło do API specjalnie nadane na potrzeby Web Service.

  Nie jest to login do portalu Ergo Hestia!

 • Euroins
  Token nadany specjalnie na potrzeby Web Service.

 • Generali
  Login do portalu (zwykle zawiera pierwszą literę imienia i i pięć liter nazwiska,
  np. Jan Kowalski - jkowal - należy wprowadzić z małych liter).

 • InterRisk
  Login do portalu - zwykle ma format "00/0000/000" oraz hasło do portalu.

 • Link4
  ID Agenta ze strony - widoczny po zalogowaniu na portal Link4.
  Nie jest to login do portalu Link4!

 • MTU
  Login oraz hasło do API specjalnie nadany na potrzeby Web Service.
  Nie jest to login do portalu MTU!

 • Proama
  Login do portalu (to zwykle adres e-mail - należy wprowadzić z małych liter, rzadziej - zawiera pierwszą literę imienia, pięć liter nazwiska i cyfrę,
  np. Jan Kowalski - jkowal1).

 • PZU
  Kod pośrednika w API specjalnie nadany na potrzeby Web Service.

  Imię i nazwisko agenta.

  NISS - numer identyfikacyjny agenta.

  W przypadku braku wiedzy na temat swojego kodu pośrednika lub numeru NISS, należy skontaktować się z Zespołem Wsparcia Insly lub swoim przełożonym.

 • Trasti

  Numer OFWCA - ma format siedmiocyfrowy.

  Nazwa użytkownika oraz hasło - dane logowania do portalu.

 • TUW TUW

  Login do portalu.

  Numer RAU - ma on format 0000000/P.

 • TUW TUZ
  Numer RAU - ma on format 0000000/P.

 • Uniqa
  Numer RAU - ma on format 0000000/P.

 • Warta

  Login do eAgent - login do portalu.

  Numer OFWCA znajdujący się w górnym prawym rogu na portalu (ma on format "A0000XXXXXX").

 • Wefox

  Login - ma on format ośmiocyfrowy.

 • Wiener
  Numer PESEL.

 • You Can Drive
  Login oraz hasło do API specjalnie nadany na potrzeby Web Service.
  Nie jest to login do portalu You Can Drive!

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?