Edycja uprawnień użytkownika

Co oznaczają poszczególne ustawienia użytkownika? Jak edytować uprawnienia użytkownika?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Zarządzać użytkownikiem może jedynie administrator programu.

W trakcie dodawania nowego użytkownika lub jego edycji do wyboru są różne ustawienia.

Edytowanie uprawnień użytkownika

Aby edytować uprawnienia użytkownika, należy przejść do „Ustawień systemu” naciskając na koło zębate w prawym górnym rogu, a następnie przejść do sekcji "Użytkownicy".

W celu edycji użytkownika należy kliknąć na ikonę "ołówka" przy użytkowniku.

Aby dowiedzieć się jak dodać nowego użytkownika kliknij tutaj.

Organizacja

W sekcji "Organizacja" określić można oddział, grupę użytkownika czy wybrać opiekuna.

Status

Wybór statusu użytkownika: aktywny, zablokowany lub niedostępny.

Po trzykrotnym wpisaniu błędnych danych logowania, konto użytkownika zablokuje się automatycznie. Aby odblokować użytkownika należy zmienić status na "aktywny".

Status "niedostępny" to osoba, która już nie pracuje i nie powinna mieć dostępu do programu.

API v2

Włączenie tej opcji spowoduje, że użytkownik będzie mógł korzystać z aplikacji Aztec. Aby dowiedzieć się jak skanować kody Aztec kliknij tutaj.

Dostęp do danych

Może edytować i widzieć tylko własne dane – Użytkownik może widzieć i wprowadzać zmiany w danych wprowadzonych tylko przez siebie.

Pełny widok. Można edytować tylko własne dane – Użytkownik widzi dane swoje oraz wprowadzone przez innych użytkowników, ale może wprowadzać zmiany tylko na swoich.

Można edytować i widzieć wszystko – Użytkownik może widzieć i wprowadzać zmiany w danych wprowadzonych przez wszystkich użytkowników w programie.

Role

Zarządzanie polisą

POLISY – Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie widział panel polis.

POLISY: ZABLOKOWANIE POLISY – Użytkownik ma możliwość zablokowania polisy. Użytkownicy, którzy nie mają nadanego tego uprawnienia nie będą mogli wprowadzać zmian na zablokowanej polisie, chyba, że damy mu możliwość odblokowania polisy.

POLISY: ANULOWANIE POLISU – Użytkownik może anulować polisę lub oznaczyć w CRM jako anulowaną i podać powód anulacji.

POLISY: NIE POKAZUJ PROWIZJI DLA UŻYTKOWNIKA – Użytkownik nie widzi prowizji przydzielonej dla użytkownika.

POLISY: WYSTAWIONE ONLINE – Jeżeli użytkownik wystawia polisę poprzez kalkulator komunikacyjny w Insly, to żeby zobaczyć taką polisę powinien mieć zaznaczoną opcję.

POLISY: ODBLOKOWANIE POLISY - Użytkownik ma możliwość odblokowania polisy.

POLISY: USUWANIE – Użytkownik będzie mógł usuwać polisy. W przypadku gdy polisa jest zablokowana nie ma możliwości jej usunięcia.

POKAŻ ZMIANY – Możliwość podglądu historii zmian na polisie.

Oferty

OFERTY - Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie widział wprowadzone do programu oferty.

OFERTY: ZAPYTANIA TU – Jest to opcja dla programistów, zaznaczenie jej nie spowoduje żadnych zmian.

OFERTY: UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE - Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownik będzie mógł tworzyć oferty komunikacyjne.

OFERTY: HISTORIA TRANSAKCJI – ta opcja nie ma obecnie wpływu na program Insly w regionie Polski.

Raporty

RAPOTY – Użytkownik będzie miał możliwość generowania raportów, w których będzie widział dane i sprzedaż swoją oraz innych użytkowników

RAPORTY I STATYSTYKI – Użytkownik będzie miał podgląd statystyk sprzedaży

Narzędzia

DOKUMENTY: PODGLĄD/POBIERANIE – użytkownik będzie miał możliwość pobierania dokumentów umieszczonych programie.

DOKUMENTU: DODAWANIE/EDYCJA – użytkownik będzie miał możliwość dodawania dokumentów.

NOTATKI: USUWANIE/EDYTOWANIE – użytkownik będzie miał możliwość dodawania/usuwania notatek.

MOŻESZ IMPORTOWAĆ PLIK PROWIZJI – użytkownik będzie miał możliwość importu prowizji do polis istniejących w systemie.

Administracyjne

UPRAWNIENA DO USTAWIEŃ SYSTEMU – Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji programu, możliwość podglądu i edycji danych innych użytkowników oraz możliwość usuwania i dodawania nowych użytkowników

Szkody

SZKODY – Włączanie zarządzania szkodami

Sprzedaż telefoniczna

 (PROAMA/GENERALI) - Dotyczy sprzedaży przez Call Center dla podanych TU.

Brak możliwości wystawiania polis 

Wyłącza możliwość wystawiania polis w danym TU. Użytkownik nie będzie miał możliwości wystawienia polisy w danym TU lecz zobaczy składkę dla oferty pod warunkiem wprowadzenia „Danych dostępowych dla OFWCA”

Pozostałe uprawnienia

KOPIUJ ROLE Z UŻYTKOWNIKA: Umożliwia kopiowanie uprawnień z innego użytkownika. Po wybraniu użytkownika i kliknięciu na „Kopiuj” skopiują się wszystkie role, natomiast sekcję „Dostęp do danych” należy uzupełnić ręcznie.

MOŻE OFERTOWAĆ KLIENTÓW Z INNEGO UŻYTKOWNIKA: Włącza możliwość tworzenia ofert dla klientów innego użytkownika.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?