Młody kierowca

Jak dodać młodego kierowcę do oferty?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kategoria Młody Kierowca jest często używana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe podczas szacowania ryzyka ubezpieczeniowego.
Z założenia są to osoby, które z racji niewielkiego doświadczenia w kierowaniu pojazdami stwarzają większe ryzyko na drodze, co ma zazwyczaj swoje odzwierciedlenie w postaci zwyżek w składce.

Kryteria stosowane do definicji tej grupy są zróżnicowane, natomiast najczęściej
pod pojęciem młodego kierowcy znajduje się:

  • osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem krócej niż 36 miesięcy i/lub

  • osoba w przedziale wiekowym od 18 do 25 roku życia

Aby dodać młodego kierowcę podczas tworzenia kalkulacji w Insly, należy wypełnić wszystkie wymagane pola na ofercie, przejść do sekcji "Ubezpieczony" --> "Właściciel", zaczytać dane właściciela pojazdu, a następnie odpowiedzieć
na dedykowane pytania:

UWAGA!

Wszelkie szczegóły odnośnie wymogów dotyczących młodego kierowcy należy weryfikować w poszczególnych instrukcjach bądź procedurach Ubezpieczycieli.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?