Kryteria wyszukiwania polis w Insly są bardzo rozbudowane.
Po rozwinięciu filtrów można zauważyć jak wiele jest dostępnych okienek do filtrowania.

Dostępne filtry

Poniżej opisujemy każde okienko wyszukiwania - co powinno zawierać lub jaki jest prawidłowy format wprowadzonego tekstu.

 • NUMER POLISY
  W to pole możemy wprowadzić cały numer polisy lub końcówkę numeru.
  Jeżeli nasza szukana polisa ma numer "211203922910032", wystarczy że wpiszemy w pole jedynie końcówkę "32", a nasza polisa zostanie odnaleziona.

 • KLIENT (UBEZPIECZAJĄCY)
  Wprowadzamy nazwisko i imię lub same nazwisko klienta bądź nazwę firmy.
  Jeżeli nasz klient nazywa się np. "Ubezpieczenia pod białym łabędziem", wystarczy samo wpisanie słowa kluczowego "białym" lub "łabędziem".

 • PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
  Jeżeli wyszukiwanie dotyczy np. polisy komunikacyjnej możemy wpisać w to pole numer rejestracyjny.

 • STATUS
  Do wyboru filtrowanie po statusie polisy - zapisana, wystawiona, ważna, zakończona, anulowana.

 • DATA STARTU / DATA KOŃCA
  Standardowy format daty to RRRR.MM.DD
  Można również wyszukać wszystkie polisy które kończą się lub zaczynają w danym zakresie dat na przykład pomiędzy 2021.01.20, a 2022.02.20.
  Wówczas w jedno z pól należy wprowadzić daty w następujący sposób:

 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
  Brakuje na Twojej liście któregoś Towarzystwa? Dowiedz się jak dodać TU.

 • PRODUKT
  Jak dodać produkt?

 • DATA WYSTAWIENIA
  W polu data wystawienia można szukać polisy wystawione po konkretnej dacie lub zakresie dat. Na przykład możemy wyszukać wszystkie polisy wystawione w ciągu danego miesiąca

 • TYP POLISY
  Wybieramy spośród dostępnych

 • OSOBA WYSTAWIAJĄCA POLISĘ
  Administrator programu ma możliwość wyszukania wszystkich polis konkretnego agenta wystawiającego polisę

 • SPRZEDAWCA
  Administrator programu ma możliwość wyszukania wszystkich polis konkretnego agenta sprzedającego polisę

 • ZABLOKOWANE
  Filtrowanie po zablokowanych polisach

 • KANAŁ SPRZEDAŻY
  Jeżeli dana agencja posiada kilka oddziałów wówczas można na przykład filtrować je po danych kanałach sprzedaży

 • POLISA WYSTAWIONA AUTOMATYCZNIE
  Można wybrać, czy polisa której szukamy to taka która była wystawiona automatycznie.

 • STATUS ZAIMPORTOWANYCH DANYCH
  Filtrowanie po polisach według statusu zaimportowania

 • BRAKUJĄCE DOKUMENTY POLISOWE
  Szukanie polis z brakującymi dokumentami

"Nie mogę znaleźć polisy"

Czasami zdarza się, że nie możemy znaleźć w filtrach polisy, a jesteśmy pewni, że była ona zarejestrowana w programie.
Proszę wtedy zwrócić uwagę, czy nie nałożyło się na siebie zbyt wiele filtrów

Na przykład poprzednio szukaliśmy polis z danego zakresu dat i po konkretnym statusie i te filtry nie zostały usunięte, a szukamy na przykład polisy o konkretnym numerze

Po usunięciu filtrów i wpisaniu samego numeru polisa powinna zostać znaleziona:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?