Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjePowiadomienia sms i e-mail
Wysyłanie automatycznych sms do klientów
Wysyłanie automatycznych sms do klientów
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość wysyłki automatycznego SMS-a dotyczącego zbliżającego się terminu płatności za fakturę, zaległej płatności za fakturę, oferty odnowienia kończącej się polisy, zbliżającego się terminu płatności raty, informacji o zaległej racie, przypomnieniu o konieczności odnowienia zgód RODO, jak również SMS wysyłany z okazji urodzin klienta.


W jaki sposób korzystać z powiadomień SMS w programie Insly?

Istnieją dwie możliwości aby otrzymać token niezbędny do prawidłowego ustawienia wysyłki powiadomień SMS:

 1. Uzyskanie tokenu od naszego Działu Wsparcia poprzez czat lub kierując zapytanie na adres e-mail: pomoc@insly.com.

 2. Założenie konta na stronie: https://www.smsapi.pl/.

Token można znaleźć rozwijając menu boczne "Ustawienia API" -> "Tokeny API (OAuth)":


Jeżeli token został już wygenerowany, można przejść do ustawień systemu
w programie Insly.

W pierwszej kolejności należy przejść w „Ustawienia systemu” w prawym górnym rogu ekranu, w polu „Szukaj” wpisać „SMS” i przejść do sekcji „Ustawienia powiadomień SMS”:

 • w polu „Wysyłanie powiadomień SMS” należy zaznaczyć „TAK”.

 • w polu „Preferowany czas wysyłania powiadomień” jest możliwość ustawienia dokładnej godziny wysyłki powiadomień SMS

 • w miejscu "API TOKEN" należy wkleić token z strony dostawcy SMS

Następnie należy przejść do sekcji „Szablony SMS”, gdzie jest możliwość stworzenia własnego szablonu. To dzięki temu szablonowi możliwe jest zautomatyzowanie procesu wysyłania powiadomień SMS.

Klikając przycisk plusa, otworzy się okno dodawania nowego szablonu.

Wiadomość SMS można wysyłać do różnego rodzaju powiadomień:


Po wyborze typu powiadomienia, należy:

 • wprowadzić dane nadawcy

 • zaznaczyć produkty ubezpieczeń dedykowane do tworzonego szablonu

 • zaznaczyć Towarzystwa Ubezpieczeń, do których wiadomość będzie wysyłana

 • wybrać datę na ile dni przed końcem polisy ma zostać wysłane powiadomienie:

UWAGA!

 • Ilość szablonów nie jest ograniczona, co oznacza, że dla określonych produktów/kanałów sprzedaży/Towarzystw istnieje możliwość stworzenia dedykowanych treści wiadomości.


Ostatnim etapem jest treść wiadomości, którą należy wprowadzić w pole "Zawartość":


Przydatne kody do wykorzystania w szablonie

W trakcie tworzenia szablonów SMS bardzo przydatne są dynamiczne parametry, które pozwalają programowi na automatyczne wstawienie odpowiednich informacji do treści wiadomości. Użytkownik nie musi za każdym razem aktualizować danych dotyczących np. daty zakończenia polisy lub numeru polisy.

Poniżej lista dostępnych parametrów:

Imię {customer.name_first}
Nazwisko {customer.name_last}
Nazwa klienta {customer.name}
Opiekun klienta {broker_person.broker_person_name}
Numer telefonu agenta {broker_person.broker_person_mobile}
Waluta {invoice.currency}
Numer referencyjny faktury {invoice.refno}
Data faktury {invoice.date}
Zbliżający się termin płatności za fakturę {invoice.date_due}
Data ostatniej płatności na fakturze {invoice.date_lastpayment}
Numer faktury {invoice.no}
Suma faktury {invoice.sum}
Dotychczasowa wpłata {invoice.sum_paid}
Numer polisy {policy.no}
Informacja o polisie {policy.display_name}
Ryzyka {policy.display_type}
Osoba wystawiająca polisę {policy.issuer_name}
Telefon osoby wystawiającej {policy.issuer_mobile}
Składka {policy.premium_sum}
Data wystawienia polisy {policy.date_issue}
Początek okresu ochrony polisy {policy.date_start}
Koniec okresu ochrony polisy {policy.date_end}
Nazwa TU {insurer.name}
Nazwa pełna TU {insurer.name_full}
Wysokość raty {policy_installment.sum}
Data {policy_installment.date}
Termin płatności raty (do dnia) {policy_installment.date_due}
Data końca obowiązywania raty {policy_installment.date_end}
Data wystawienia {policy_installment.date_issue}
Data ostatnio opłaconej raty {policy_installment.date_paid}
Numer polisy {policy.no}
Data obowiązywania zgody {consent.valid_date}
Typ zgody {consent_type.type}

UWAGA!

Parametr „Informacja o polisie” {policy.display_name} pobiera wszelkie informacje zawarte na polisie w polu „Przedmiot ubezpieczenia”:

Jeśli w polu „Przedmiot ubezpieczenia” nie ma dodanych informacji, dane zaczytają się z pola „Produkt”.


Przykładowa wiadomość, jaką chcemy wysłać:


Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze 1012020 wystawiona dla pojazdu (WE12345) mija 01.03.2020.
Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy (600100200).


Po przygotowaniu odpowiedniego szablonu treść SMS będzie wyglądała w ten sposób:

Dzień dobry! Uprzejmie przypominamy, że termin obowiązywania polisy OC o numerze {policy.no} wystawiona dla pojazdu {policy.display_name} mija {policy.date_end}. Zapraszamy do kontaktu w celu odnowienia polisy {broker_person.broker_person_mobile}.

WAŻNE!
Aby powiadomienie SMS zostało wysłane prawidłowo, należy również zaznaczyć
na karcie klienta preferowany sposób kontaktu:

UWAGA!
Po utworzeniu szablonów, istnieje możliwość wysyłki wiadomości testowej aby sprawdzić jak dokładnie wygląda SMS przesyłany do klientów.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić do programu testową polisę,
do której zostanie wysłana wiadomość. Aby SMS testowy został wysłany
muszą być spełnione odpowiednie warunki:

 • data zakończenia polisy musi być odpowiednio dopasowana do szablonu.
  Przykładowo, jeśli w szablonie "Odnowienie", w polu "Na ile dni przed końcem polisy ma zostać wysłane powiadomienie" ilość dni wynosi 3, a data bieżąca
  to 20.10., datą zakończenia polisy musi być 23.10.

 • osoba, do której jest przypisana polisa (klient) musi mieć wprowadzony numer telefonu w formacie "+48" (swój numer) oraz zaznaczony preferowany sposób kontaktu.

Następnie należy przejść do wybranego szablonu SMS, edytować go za pomocą ikony ołówka, w polu "Test SMS" wprowadzić numer polisy oraz swój numer telefonu
i kliknąć przycisk "Wyślij SMS testowy":

Po prawidłowym wysłaniu pojawi się komunikat:

Najczęstsze pytania:

 • Czy ta usługa jest płatna?
  Tak.

 • Czy status polisy ma wpływ na wysyłkę powiadomień SMS?
  Tak, polisa musi mieć status „Ważna”.

 • Czy można sprawdzić historię wysłanych powiadomień?

  Tak. Należy przejść na polisę, następnie na kartę klienta i wybrać sekcję
  "Historia powiadomień":

 • Czy powiadomienie zostanie wysłane do polisy anulowanej?
  Nie, jednakże polisa musi zostać „oznaczona jako anulowana” w Insly.

 • Czy jest dopuszczalna ilość znaków do wprowadzenia w powiadomieniu?
  Tak, poniżej tabela z informacją o dopuszczalnej liczbie znaków
  w wiadomościach:

Liczba części

Bez znaków specjalnych

Ze znakami specjalnymi
(w tym polskie znaki)

1 część

160 znaków

70 znaków

2 części

306 znaków

134 znaki

3 części

459 znaków

201 znaków

4 części

612 znaków

268 znaków

5 części

765 znaków

335 znaków

6 części

918 znaków

402 znaki

7 części

1071 znaków

469 znaków

8 części

1224 znaki

536 znaków

9 części

1377 znaków

603 znaki

10 części

1530 znaków

670 znaków

WAŻNE!

Prosimy o wpisywanie treści wiadomości SMS z klawiatury.

Kopiowanie tekstu (np. z edytorów tekstowych) skutkować może błędnym wysłaniem wiadomości lub naliczeniem większej liczby znaków z powodu konfliktu kodowania.

Znaki ^ { } [ ] ~ \ | € liczone są podwójnie (w przypadku wysyłania wiadomości bez znaków specjalnych) ze względu na wymogi specyfikacji GSM.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?