Wszystkie kolekcje
Kalkulator komunikacyjny
Jak stworzyć ofertę?
Odnowienie polisy własnej w Towarzystwie Euroins
Odnowienie polisy własnej w Towarzystwie Euroins
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli ubiegłoroczna polisa została wystawiona przez agenta samodzielnie w Insly, należy przygotować ofertę odnowieniową, a Towarzystwo Euroins rozpozna ją jako kontynuację ochrony ubezpieczeniowej.

Aby odnowić polisę własną, należy kliknąć w przycisk "Odnowienie" na karcie polisy gotowej do odnowienia:

W następnym kroku otworzy się nowe okno, gdzie należy kliknąć w zdanie
"Przygotuj ofertę odnowieniową":

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających
pod automatyczne wznowienie zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Towarzystwo Euroins wysyła - na wskazany na polisie adres korespondencyjny (wpisany przy Ubezpieczającym) - pismo wznowieniowe co najmniej na 14 dni
przed końcem obowiązującej umowy ubezpieczenia.

Pismo wznowieniowe zawiera:

  1. informację o składce oferowanej na kolejne 12 miesięcy (w zakresie identycznym jak w polisie oryginalnej),

  2. blankiet z danymi do przelewu bankowego,

  3. potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, które w przypadku opłacenia składki stanowi dla Klienta dokument

Do Agentów przesyłane są cyklicznie zestawienia polis (z adresu wznowienia@eins.pl) oczekujących do wznowienia wraz z informacją o wysokości składki oferowanej przez Towarzystwo Euroins na kolejne 12 miesięcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?