Jak zostać pośrednikiem kredytowym?

Żeby zostać pośrednikiem kredytowym należy złożyć odpowiedni wniosek do KNF:

  • Wypełnić wniosek „wpis do rejestru pośredników”
  • Opłacić wniosek – koszt to 600 zł
  • Wysłać wniosek wraz z załącznikami (niekaralność, świadectwo, odpis z CEIDG) do KNF

Jakie dokumenty agent odsyła do Inbanku po zawarciu umowy kredytowej z klientem?

Agent nie odsyła żadnych dokumentów do Inbanku, umowa jest zawierana elektronicznie.

Czy agent może sprzedać polisę rozłożoną na 12 rat klientowi, który nie ma adresu e-mail?

Tak, w ostatnim kroku agent drukuje jedną kopię umowy i wręcza klientowi, nie trzeba żadnych dokumentów odsyłać do Inbanku.

Czy agent ma obowiązek zaznaczyć zgody marketingowe dla Inbank?

Nie, agent nie ma takiego obowiązku.

Co stanie się z kredytem klienta po sprzedaży samochodu?

Klient musi spłacić kredyt, nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Jakie polisy można rozłożyć na 12 rat?

Agent może rozłożyć na raty wszystkie wystawiane polisy – te wystawione w Insly i każdym innym systemie transakcyjnym TU.

Ile stron ma umowa kredytowa?

Umowa kredytowa ma 2 strony.

Po ilu dniach klient opłaci 1-szą ratę kredytu?

Klient opłaci 1-szą ratę kredytu po 30 dniach.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?