Konfigurowania InBanku w programie Insly

1. Poproś Insly o włączenie InBanku w Twoim programie.

2. Dodaj klucz i API KEY w systemie Insly - „Ustawienia Systemu” -> „Ustawienia InBank” (dane te wprowadzisz wspólnie z osobą kontaktową z InBank, po podpisaniu umowy współpracy).

3. Aktywuj InBank dla każdego użytkownika osobno w „Ustawienia Systemu”
-> „Użytkownicy", włączając opcję „INBANK RATY” w sekcji „Oferty”.Finansowanie ratalne polisy wystawianej w Insly

1. Stwórz ofertę, pamiętając o wprowadzeniu numeru telefonu klienta, na który zostanie wysłany SMS z kodem aktywacyjnym.

2. Zadaj klientowi 7 krótkich pytań w sekcji „InBank Raty” i zaproponuj finansowanie ratalne.

3. Oblicz składki.

4. Wybierz płatność miesięczną i kliknij „Wystaw polisę” w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klienta.

5. Pierwsze pojawiające się okno dotyczy zgód marketingowych dla InBank. Możesz poprosić klienta o zgodę lub pozostawić puste okienka i przejść dalej.

6. Kliknij przycisk „Aplikuj”. Na numer telefonu klienta został przesłany kod weryfikacyjny. Poproś go o podanie kodu, wprowadź go do w puste pole i zweryfikuj zdolność kredytową klienta.

7. Jeśli klient zostanie pozytywnie zweryfikowany przez InBank, pojawi się okno do akceptacji umowy. Na tym etapie możesz pobrać umowę kredytową i przekazać klientowi do zapoznania.

8. Zaznacz pole „Akceptuj umowę”, w tym samym momencie na numer telefonu klienta zostanie wysłany kolejny kod. Podanie kodu przez klienta oznacza akceptację umowy, wpisz kod do systemu i zaznacz pole „Podpisz”.

9. W kolejnym kroku wybierz pole „Utwórz polisę” -> „Wystaw polisę”.

10. W zakładce „Dokumenty” otwórz polisę sfinansowaną w 12 ratach.

11. Skopiuj numer konta bankowego z wystawionej polisy.

12. Możesz teraz wydrukować polisę dla klienta. Jeśli podałeś jego adres mailowy tworząc ofertę, polisa zostanie do niego przesłana prosto z InBank.

13. Kliknij przycisk „Aktywuj” w polu FINANSOWANIE SKŁADKI, a następnie wklej skopiowany z umowy numer konta bankowego -> ZAPISZ.

14. Twoja polisa została sfinansowana.

Finansowanie ratalne polisy wystawianej w portalu z „Linku do oferty”

1. Stwórz ofertę, pamiętając o wprowadzeniu numeru telefonu klienta, na który zostanie wysłany SMS z kodem aktywacyjnym.

2. Zadaj klientowi 7 krótkich pytań w sekcji „InBank Raty” i zaproponuj finansowanie ratalne.

3. Oblicz składki.

4. Wybierz płatność miesięczną i kliknij „Wystaw polisę” w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klienta.

5. Pierwsze pojawiające się okno dotyczy zgód marketingowych dla InBank. Możesz poprosić klienta o zgodę lub pozostawić puste okienka i przejść dalej.

6. Kliknij przycisk „Aplikuj”. Na numer telefonu klienta został przesłany kod weryfikacyjny. Poproś go o podanie kodu, wprowadź go do w puste pole i zweryfikuj zdolność kredytową klienta.

7. Jeśli klient zostanie pozytywnie zweryfikowany przez InBank, pojawi się okno do akceptacji umowy. Na tym etapie możesz pobrać umowę kredytową i przekazać klientowi do zapoznania.

8. Zamknij okno i kliknij w „Link do oferty”. Wystaw polisę.

9. Jeżeli cena na portalu zmieniła się, bądź zostało dodane ASS, NNW czy AC, należy obliczyć składki na nowo, bądź skopiować ofertę, zmienić zakres i obliczyć składki. Następnie należy jeszcze raz powtórzyć wszystkie kroki. (ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA JEST WERYFIKOWANA ZGODNIE Z KWOTĄ WPROWADZONĄ DO KALKULATORA INSLY).

10. Ponownie wybierz „Wystaw polisę”.

11. Jeśli klient zaakceptuje umowę, zaznacz pole wyboru i kliknij „Akceptuj Umowę”. Na numer telefonu klienta został przesłany kod weryfikacyjny, wprowadź go i kliknij „Podpisz”, następnie „Utwórz polisę”.

12. Wprowadź numer wystawionej polisy oraz załącz skan polisy (opcjonalnie) i kliknij „Wystaw polisę”.

13. W zakładce „Dokumenty” otwórz polisę sfinansowaną w 12 ratach.

14. Skopiuj numer konta bankowego z wystawionej polisy.

15. Możesz teraz wydrukować polisę dla klienta. Jeśli podałeś jego adres mailowy tworząc ofertę, polisa zostanie do niego przesłana prosto z InBank.

16. Kliknij przycisk „Aktywuj” w polu FINANSOWANIE SKŁADKI, a następnie wklej skopiowany z umowy numer konta bankowego -> ZAPISZ.

17. Twoja polisa została sfinansowana.

Finansowanie ratalne polisy wystawianej poza Insly (w dowolnym systemie transakcyjnym TU)

1. Stwórz ofertę, pamiętając o wprowadzeniu numeru telefonu klienta, na który zostanie wysłany SMS z kodem aktywacyjnym.

2. Zadaj klientowi 7 krótkich pytań w sekcji „InBank Raty” i zaproponuj finansowanie ratalne.

3. Oblicz składki.

4. Wprowadź kwotę składki przypisanej dla oferty wyliczonej na portalu, wybierz płatność miesięczną i kliknij „Wystaw polisę” w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klienta (jeżeli chcesz wystawić polisę w innym Towarzystwie, np. Compensa, wybierz to Towarzystwo z listy rozwijalnej znajdującej się nad przyciskiem „Oblicz składki”).

5. Pierwsze pojawiające się okno dotyczy zgód marketingowych dla InBank. Możesz poprosić klienta o zgodę lub pozostawić puste okienka i przejść dalej.

6. Kliknij przycisk „Aplikuj”. Na numer telefonu klienta został przesłany kod weryfikacyjny. Poproś go o podanie kodu, wprowadź go do w puste pole i zweryfikuj zdolność kredytową klienta.

7. Jeśli klient zostanie pozytywnie zweryfikowany przez InBank, pojawi się okno do akceptacji umowy. Na tym etapie możesz pobrać umowę kredytową i przekazać klientowi do zapoznania.

8. Jeśli klient zaakceptuje umowę, zaznacz pole wyboru i kliknij „Akceptuj Umowę”. Na numer telefonu klienta został przesłany kod weryfikacyjny, wprowadź go i kliknij „Podpisz”, następnie „Utwórz polisę”.

9. Wprowadź numer wystawionej polisy oraz załącz skan polisy (opcjonalnie) i kliknij „Wystaw polisę”.

10. W zakładce „Dokumenty” otwórz polisę sfinansowaną w 12 ratach.

11. Skopiuj numer konta bankowego z wystawionej polisy.

12. Możesz teraz wydrukować polisę dla klienta. Jeśli podałeś jego adres mailowy tworząc ofertę, polisa zostanie do niego przesłana prosto z InBank.

13. Kliknij przycisk „Aktywuj” w polu FINANSOWANIE SKŁADKI, a następnie wklej skopiowany z umowy numer konta bankowego -> ZAPISZ.

15. Twoja polisa została sfinansowana.

FAQ

Jakie dokumenty agent odsyła do InBanku po zawarciu umowy kredytowej
z klientem?

Agent nie odsyła żadnych dokumentów do InBanku, umowa jest zawierana elektronicznie.

Czy agent może sprzedać polisę rozłożoną na 12 rat klientowi, który nie ma adresu e-mail?

Tak, w ostatnim kroku agent drukuje jedną kopię umowy i wręcza klientowi, nie trzeba odsyłać żadnych dokumentów do InBanku.

Czy agent ma obowiązek zaznaczyć zgody marketingowe dla InBanku?

Nie, agent nie ma takiego obowiązku.

Co stanie się z kredytem klienta po sprzedaży samochodu?

Klient musi spłacić kredyt, nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Jakie polisy można rozłożyć na 12 rat?

Agent może rozłożyć na raty wszystkie wystawiane polisy – te wystawione w Insly
i w każdym innym systemie transakcyjnym TU.

Ile stron ma umowa kredytowa?

Umowa kredytowa ma 2 strony.

Po ilu dniach klient opłaci pierwszą ratę kredytu?

Klient opłaci 1-szą ratę kredytu po 30 dniach.

Jaka musi być wysokość składki za polisę, by mogła być ona sfinansowana?
Sfinansować można polisę, której składka przypisana ma wartość od 300 do 6.000 zł.

Jak można anulować umowę?
Jeśli nie została zaakceptowana można ją anulować zamykając okno krzyżykiem.
Jeśli została już podpisana, ale nie zaktywowana, można ją anulować na karcie polisy w polu „Finansowanie składki” -> „Anuluj umowę”.
Jeśli umowa jest już aktywowana, można ją anulować kontaktując się z InBankiem.

Jak anulować samą umowę kredytową? Czy można ją anulować standardowo do 30 dni jak każdą umowę zawieraną zdalnie?

W „ratalce”, gdzie celem kredytowania jest sfinansowanie składki ubezpieczenia, InBank harmonizuje okres odstąpienia z 30-dniowym okresem po stronie Ubezpieczyciela.
Zatem, jeżeli Agen/Klient zgłosi dyspozycję odstąpienia, to jeśli zostanie dochowany 30-dniowy termin na jej zgłoszenie, InBank zrealizuje tę dyspozycję jako bezkosztowe dla klienta odstąpienie.

Co jeżeli agent wklei zły numer konta, aby aktywować umowę kredytową?

W aplikacji Insly jest check cyfr kontrolnych, więc jedyny błąd, jaki może się zdarzyć, to przeklejenie NBR z innej polisy, niż ta, która ma być opłacona. Odpowiedzialność za poprawne podanie rachunku do wypłaty ciąży na osobie, która sporządza wniosek i dokonuje uruchomienia umowy.

Co w sytuacji, kiedy faktycznie agent przeklei numer konta z innej polisy? Czy
w tym przypadku umowa kredytowa powinna zostać anulowana i przeprocesowana ponownie?

Jeśli umowa się aktywuje, to można jedynie od niej odstąpić, ale wcześniej bank musi otrzymać zwrot środków.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?