Wystawianie polisy w PZU

Jak wystawić polisę w PZU?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty.
Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź
do tego artykułu.

Sposoby wystawiania polisy

W PZU istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie
lub za pośrednictwem portalu PZU.

Wystawienie polisy na portalu

Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania
do portalu Everest. Po zalogowaniu należy odszukać numer transakcji.
Numer ten wyświetla się na ofercie w Insly tuż pod obliczoną składką:


Oferta na portalu jest domyślnie zablokowana i niemożliwa do edycji,
więc aby edytować dane na ofercie, należy ją skopiować według tej instrukcji.

Po otwarciu oferty w Everest można sfinalizować wystawienie polisy,
a w następnej kolejności załączyć skan podpisanego przez klienta dokumentu.

Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":

Wystawienie polisy przez Insly

Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":

Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze
nie zostanie wystawiona:

Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane adresowe, ryzyka odnawiane z poprzedniej polisy, dodatkowe informacje związane ze stanem pojazdu, czy zgody marketingowe.

Wypełniamy informacje o stanie pojazdu oraz zgody:

W przypadku polisy wznowieniowej musimy oznaczyć jakie ryzyka będą odnawiane na nowej polisie i musimy wpisać numer polisy do wznowienia:


Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":

Wszystkie polisy wystawione w Insly, będą polisami z typem płatności „przelew”.

Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":

Następnie należy również załączyć skan podpisanego przez klienta dokumentu
w miejscu "skan polisy" poprzez naciśnięcie "+":

Techniczne Anulowanie Polisy (TAP)– jeżeli polisa zawiera błędy i musi zostać anulowana (ANULOWANIE DOTYCZY POLISY WYSTAWIONEJ PRZEZ INSLY -
do 5 dni od wystawienia).

1. Na karcie polisy naciskamy na przycisk „Anulowanie polisy”:

2. Naciskamy na przycisk „Oznacz jako anulowaną”.


Polisy wystawione przez "Link do oferty" należy anulować za pośrednictwem portalu.


Najczęściej zadawane pytania:

Czy klient jest weryfikowany w UFG?

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się tuż nad cenami w sekcji "Opcje dodatkowe":

Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Czy można przygotować ofertę odnowieniową?

Tak.


Z jakiej bazy pojazdów korzysta PZU?

PZU korzysta z bazy Eurotax.

W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?

Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.

Jak anulować wystawioną polisę?.

Dla polis wystawionych w Insly (do 5 dni od wystawienia) - przez program Insly
Dla polis wystawionych przez "Link do oferty" - bezpośrednio w portalu TU -
tak jak do tej pory.

Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?

Nie ma możliwości przeliczenia składek dla firm, działalności i pojazdów w leasing przez web serwis PZU.

Po jakim czasie od wystawienia polisy w Insly, jest ona widoczna na portalu TU?

Z reguły polisa powinna być widoczna na portalu w ciągu 1 dnia, jednak
w wyjątkowych przypadkach ten czas może wydłużyć się do 5 dni.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?