Kopiowanie i zamykanie ofert na portalu PZU

Jak skonfigurować ofertę na portalu PZU?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po wyliczeniu składek w Serwisie Kwotacyjnym PZU (połączenie API/Web Service), każda oferta, do której pojawiła się składka, zostanie zapisana w programie PZU – Everest. Aby z tak utworzonej oferty wystawić polisę, należy skopiować ofertę w programie Everest zgodnie z poniższą instrukcją.

Uwagi:
1. Na skopiowanej ofercie nie da się zmienić wartości zniżek incydentalnych, aby otrzymać konkretne wartości dla zniżek incydentalnych należy wybrać jedną z dwóch poniższych opcji:
1.A) Nadać docelową wartość zniżki w Insly (Opcje dodatkowe->PZU opcje dodatkowe->Zniżka incydentalna) przed wyliczeniem składki dla PZU.
1.B). Zamknąć w Everest ofertę, utworzoną przez Serwis Kwotacyjny (zamykanie ofert przedstawione zostało w instrukcji poniżej).
2. Na skopiowanej ofercie należy upewnić się, że poniższe dane pozostały takie same jak na ofercie stworzonej z Serwisu Kwotacyjnego:
A) Dane klienta
B) Dane pojazdu
Skopiowana oferta, może zaczytać stare dane klienta lub pojazdu, jeżeli istniały wcześniej w Everest.

Instrukcja zamykania ofert

Ofertę z Serwisu Kwotacyjnego, można zamknąć na dwa sposoby:
1. Poprzez kontakt z Opiekunem Sprzedaży (Specjalistą lub Kierownikiem) PZU (ścieżka rekomendowana przez PZU)
2. Poprzez poniższą ścieżkę (Zamknięcie oferty wymaga zgody Opiekuna Sprzedaży w PZU):

Standardowy przycisk zamknięcia polisy jest nieaktywny przy ofertach z serwisu kwotacyjnego:

Ofertę można zamknąć z poziomu konta klienta.
1. Najpierw należy kliknąć w link kryjący się pod nazwą klienta:

2. Następnie przejść do zakładki zarządzania ofert i kalkulacji:

3. Wyszukać numer interesującej nas oferty i wybrać opcję „odmowa klienta”:

Uwaga:

1. Nie można zamykać ofert, które stworzył inny agent

2. Jeśli blokuje Państwa oferta innego agenta w pierwszej kolejności trzeba skontaktować się z opiekunem sprzedaży.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?