Wystawianie polisy w TUZ

Jak wystawić polisę w TUZ?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.

Sposoby wystawiania polisy

W TUZ istnieje możliwość wystawienia polisy bezpośrednio w programie lub za pośrednictwem portalu PZU.

Wystawienie polisy na portalu

Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania do portalu Sobol. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.

Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":

Wystawienie polisy przez Insly

Polisę można wystawić przez program Insly, bez konieczności logowania się na portal. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę":

Program poprosi o potwierdzenie wystawienia polisy, natomiast polisa jeszcze nie zostanie wystawiona.

Program przekierowuje na kolejną stronę z formularzem, gdzie należy uzupełnić pozostałe dane takie jak dane kontaktowe, liczba kluczy, czy oświadczenia marketingowe.
Po uzupełnieniu danych klikamy ponownie "Wystaw polisę":

Po wystawieniu polisa będzie widniała w zakładce "Dokumenty":

FAQ

Czy klient jest weryfikowany w UFG?

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:

Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Czy można przygotować ofertę odnowieniową?

Tak


Z jakiej bazy pojazdów korzysta TUZ?

TUZ korzysta z bazy Infoexpert.

W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?

Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.

Jak anulować wystawioną polisę?.

Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory

Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?

Tak, można przeliczać składki dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing.

Po jakim czasie od wystawienia polisy w Insly, jest ona widoczna na portalu TU?

Polisa w portalu jest widoczna od razu po wystawieniu przez API.

Należy pamiętać, że widoczność w portalu jest uzależniona od nr RAU, który jest wprowadzony do Insly. Do portalu należy się zalogować na konto powiązane z tym samym numerem RAU.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?