Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.

W trakcie tworzenia oferty należy pamiętać o zaznaczeniu poniższych oświadczeń:

Sposoby wystawiania polisy

W Link4 istnieje możliwość wystawienia polisy poprzez zalogowanie się do portalu Towarzystwa.

Wystawienie polisy na portalu

Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania do portalu. Po zalogowaniu należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.

Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną manualnie":

FAQ

Czy klient jest weryfikowany w UFG?

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:

Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Czy można przygotować ofertę odnowieniową?

Tak.


Z jakiej bazy pojazdów korzysta Link4?

Link4 korzysta z bazy Infoexpert.

W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?

Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.

Jak anulować wystawioną polisę?.

Bezpośrednio w portalu TU - tak jak do tej pory

Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych?

Nie ma możliwości przygotowania oferty dla firm, działalności gospodarczych.

Czy można przygotowywać oferty dla pojazdów w leasing?

Nie ma możliwości przygotowania oferty dla pojazdów w leasing poprzez Web Service.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?