Dokumenty wypowiedzeń

Jak wygenerować dokumenty wypowiedzeń?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W celu uruchomienia funkcjonalności "Dokument wypowiedzenia" w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Działem Wsparcia Insly (pomoc@insly.com).

Po uruchomieniu przez Dział Wsparcia należy przejść do sekcji "Ustawienia dokumentów wypowiedzenia" w "Ustawieniach systemu" i wybrać produkty, w których funkcja ta ma być włączona.

WAŻNE!

Należy pamiętać, iż funkcjonalność ta uwzględnia jedynie wygenerowanie gotowego wydruku, oznacza to, że polisa nie będzie automatycznie wypowiedziana w systemie Towarzystwa.

Wypowiedzenia polisy nadal należy dokonywać bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
Po uzupełnieniu formularza wypowiedzeń i kliknięciu "Zapisz", wygenerowany dokument wypowiedzenia zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.

Jak wygenerować dokument wypowiedzenia polisy w Insly ?

Dokument wypowiedzenia generowany jest na karcie polisy, pod przyciskiem "Dokument wypowiedzenia" po prawej stronie na karcie polisy.

Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać rodzaj dokumentu wypowiedzenia do wygenerowania:

Z końcem okresu ubezpieczenia

Należy uzupełnić jedynie datę dokumentu. Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe.

Przykład dokumentu:

Podwójne ubezpieczenie

W przypadku, gdy klient posiada podwójne ubezpieczenie (np. gdy polisa w poprzednim towarzystwie nie została rozwiązana na czas), należy uzupełnić pola :
- DATA NA DOKUMENCIE - data wygenerowania dokumentu

- DATA WYPOWIEDZENIA - data wypowiedzenia danej polisy

- DATA STARTU NOWEJ POLISY - data startu obowiązywania nowej polisy klienta

- DATA KOŃCA NOWEJ POLISY - data końca obowiązywania nowej polisy klienta

- POLISA W NOWYM TOWARZYSTWIE - do wyboru mamy listę Towarzystw dostępnym w programie Insly, dodatkowo, jeśli nie widzisz któregoś z TU, możesz wybrać pole "Inny" oraz uzupełnić ręcznie nazwę danego Towarzystwa Ubezpieczeń.

- NUMER KONTA KLIENTA - numer konta, na jaki zostaną przelane pieniądze dla klienta w przypadku zwrotu składki. Jeżeli numer konta bankowego nie zostanie uzupełniony, na dokumencie nie zostanie wygenerowane zdanie dotyczące rachunku bankowego.
Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe oraz uzupełnione w polach dane.

Przykład dokumentu:

Sprzedaż pojazdu (wypowiedzenie nowonabywcy)

W przypadku sprzedaży pojazdu przez klienta należy uzupełnić:
- Data na dokumencie - data wygenerowania dokumentu.

- Data wypowiedzenia - data wypowiedzenia danej polisy.

- Poprzedni właściciel - (imię i nazwisko oraz adres), w tym miejscu zostaną automatycznie uzupełnione dane klienta z konkretnej polisy.

- Nowy właściciel (imię i nazwisko oraz adres) - w tym miejscu należy uzupełnić dane nowonabywcy pojazdu, dane te zostaną naniesione na wydruk wypowiedzenia.
Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe wraz z datą wypowiedzenia polisy.

Przykład dokumentu:

W celu dostosowania wydruku wypowiedzeń do swoich potrzeb (np. logo firmy czy treść wypowiedzenia) skontaktuj się z Działem Wsparcia Insly (pomoc@insly.com).

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?