Wypełnianie dokumentów w Wordzie lub odręcznie w XXI wieku, to coś, na co użytkownicy Insly nie powinni tracić czasu. Agenci powinni być w stanie wykorzystać dane dostępne w Insly dla dokumentów wypowiedzeń.

Jest to wygodne i oszczędza czas, pozwalając skupić się bardziej na tym, co jest naprawdę ważne.

Funkcjonalność wypowiedzeń ma na celu automatyzację pracy przy tworzeniu dokumentu wypowiedzenia, skraca także czas obsługi wypowiedzenia.
Dzięki dosłownie kilku kliknięciom, do wydruku zostanie przygotowany dokument wypowiedzenia polisy.

Nasza funkcjonalność uwzględnia jedynie wygenerowanie gotowego wydruku, oznacza to, że polisa nie będzie automatycznie wypowiedziana w systemie towarzystwa.

Trzeba pamiętać, że faktycznego wypowiedzenia polisy w towarzystwie ubezpieczeń należy nadal dokonywać dotychczasową ścieżką zależnie od towarzystwa ubezpieczeń.
Jeżeli w Insly, po uzupełnieniu formularza wypowiedzeń pod polisą klikniemy w przycisk "Zapisz", wygenerowany dokument wypowiedzenia zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki.

Jak wygenerować dokument wypowiedzenia polisy w Insly ?

Dokument wypowiedzenia może być wygenerowany na karcie polisy, pod przyciskiem "Dokument wypowiedzenia" po prawej stronie na karcie polisy :

Jeżeli nie wiesz, jak wprowadzić polisę do programu Insly, zapoznaj się z tym artykułem

Pojawi się nowe okno, gdzie wybieramy rodzaj dokumentu wypowiedzenia do wygenerowania:

  1. Z końcem okresu ubezpieczenia


    Należy uzupełnić jedynie datę dokumentu. Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe.

2. Podwójne ubezpieczenie

W przypadku, gdy klient posiada podwójne ubezpieczenie (np. gdy polisa w poprzednim towarzystwie nie została rozwiązana na czas), należy uzupełnić pola :
- DATA NA DOKUMENCIE - data wygenerowania dokumentu

- DATA WYPOWIEDZENIA - data wypowiedzenia danej polisy

- DATA STARTU NOWEJ POLISY - data startu obowiązywania nowej polisy klienta

- DATA KOŃCA NOWEJ POLISY - data końca obowiązywania nowej polisy klienta

- POLISA W NOWYM TOWARZYSTWIE - do wyboru mamy listę towarzystw dostępnym w programie Insly, dodatkowo, jeśli nie widzisz któregoś z towarzystw, możesz wybrać pole "Inne" oraz uzupełnić ręcznie nazwę danego towarzystwa ubezpieczeń

- NUMER KONTA KLIENTA - numer konta, na jaki zostaną przelane pieniądze dla klienta w przypadku zwrotu składki. Jeżeli numer konta bankowego nie zostanie uzupełniony, na dokumencie nie zostanie wygenerowane zdanie dotyczące rachunku bankowego.
Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe oraz uzupełnione w polach dane:

3. Sprzedaż pojazdu


W przypadku sprzedaży pojazdu przez klienta należy uzupełnić:
- DATA NA DOKUMENCIE - data wygenerowania dokumentu

- DATA WYPOWIEDZENIA - data wypowiedzenia danej polisy

- POPRZEDNI WŁAŚCICIEL (imię i nazwisko oraz adres), w tym miejscu zostaną automatycznie uzupełnione dane klienta z konkretnej polisy

- NOWONABYWCA (imię i nazwisko oraz adres) - w tym miejscu należy uzupełnić dane nowonabywcy pojazdu, dane te zostaną naniesione na wydruk wypowiedzenia
Do wydruku podstawią się gotowe dane o kliencie oraz o pojeździe wraz z datą wypowiedzenia polisy:


W taki sposób przedstawia się generowanie dokumentów wypowiedzeń do polis w programie Insly.

Jeżeli :
- masz więcej pytań odnośnie funkcjonalności

- chcesz dostosować wydruk wypowiedzenia do swoich własnych potrzeb (np. logo firmy czy treść wypowiedzenia)

Skontaktuj się z nami :)

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?