Szkody

Zarządzanie szkodami

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość zarządzania szkodami.

Aby aktywować tą funkcjonalność należy wejść w „Ustawienia systemu”
i w zakładce „Ustawienia zarządzania szkodami” zaznaczyć pole
"Zarządzanie szkodami", następnie zapisać.

Dodatkowo w celu włączenia obowiązkowego powiązania polis ze szkodą trzeba zaznaczyć pole "Obowiązkowe powiązane polisy w Insly ze szkodą?".

Dodawanie i edytowanie poszczególnych pól szkody

Istnieje również możliwość dodania niestandardowych pól, które będą wyświetlane
w informacji o roszczeniu. Po kliknięciu przycisku "+" otworzy się okno dodawania.

Istnieje tu możliwość zdefiniowania nazwy, typu pola, określenia minimalnej
i maksymalnej długości pola, ustawienia wartości domyślnej, filtru oraz pola informacji/opisu. Ponadto można określić czy pole jest wymagane i czy istnieje możliwość wyszukiwania obiektów według tego niestandardowego pola żądania.

Wszystkie pola niestandardowych roszczeń można edytować i usuwać w razie potrzeby.

Ustawienia statusu szkody

Aby zdefiniować różne etapy procesu likwidacji szkód trzeba przejść do "Ustawienia systemu", kliknąć szary symbol w prawym górnym rogu i znaleźć "Ustawienia statusu szkody".

W polu tym istnieje możliwość utworzenia nowego statusu roszczenia,
klikając przycisk "+". Należy podać opisową nazwę statusu nowego zgłoszenia.
Ponadto, w zależności od statusu szkody, należy wybrać typ jako "Otwarty"
lub "Zamknięty".

Istnieje nieograniczona ilość liczba statusów "Otwarte" lub "Zamknięte", które można dodać.

Przykładowo, zdefiniowane statusy "Otwarte" mogą być: "Oczekujące informacje", "Oczekujące na ugodę od ubezpieczyciela", "Ponownie otwarte", "Bez pokrycia" itp.

Podobnie istnieje możliwość śledzić różne statusy "Zamknięte" i dodawać
na przykład: "Rozstrzygnięte", "Odmowa odpowiedzialności", "Roszczenie
w nadmiarze", "Roszczenie przekierowane" i inne.

Dodawanie rodzajów poszkodowanych

Aby dodać poszkodowanych, należy wejść w „Ustawienia systemu” i w zakładce „Rodzaje poszkodowanych'' kliknąć w "+".

Dodawanie szkody

W celu dodania szkody należy przejść do zakładki "Szkody", a następnie kliknąć w "+"

Po przejściu do okna dodawania w pierwszym kroku należy określić czy dodajemy szkodę do polisy znajdującej się w systemie.

Jeśli tak - trzeba wyszukać jej numer, jeśli nie - kliknąć przycisk "Brak".

Należy uzupełnić "Dane klienta" lub wyszukać klienta z bazy oraz uzupełnić "Informacje o polisie" jeśli nie została wybrana polisa istniejąca w systemie.

W kolejnym kroku trzeba uzupełnić informacje o szkodzie. Określić status, numer referencyjny TU, datę zdarzenia czy datę zgłoszenia do pośrednika.

W kroku trzecim należy określić produkt oraz sprawcę.

W ostatnim kroku trzeba określić poszkodowanych.

Utworzoną szkodę można podejrzeć na karcie szkody. W tym celu należy przejść
na zakładkę "Szkody", a następnie wyszukać szkodę np. po jej numerze i kliknąć
w jej numer.

Szkodę można również dodać lub wyszukać z karty polisy, z którą połączona jest szkoda. W tym celu należy przejść na zakładkę "Polisy", wyszukać polisę powiązaną ze szkodą, wejść w jej kartę i kliknąć w zakładkę "Szkody".

W zakładce tej znajdują się wszystkie szkody powiązane z daną polisą. Aby dodać nową należy kliknąć w "+". Aby przejść do danej szkody należy kliknąć w jej numer.

Płatność za szkodę

W celu dodania płatności za szkodę w danej walucie należy przy dodawaniu szkody wybrać takową walutę lub edytować walutę na karcie szkody na taką w jakiej została uiszczona płatność.

Na przykład, jeśli płatność jest w walucie Euro, na karcie szkody wartość również musi widnieć w Euro.

Eksport szkód do Excela

Jeżeli użytkownik programu posiada uprawnienia administratora może wyeksportować szkody z Insly.

Aby wyeksportować bazę szkód z Insly, należy wejść w zakładkę "Szkody",
a następnie kliknąć przycisk "Eksport do Excela":

Pamiętaj ! Aby pobrać całą bazę szkód, trzeba wcześniej usunąć wszystkie filtry wyszukiwania.

Można również wyeksportować daną grupę szkód, poprzez wybranie odpowiednich filtrów w momencie wyszukiwania np. tylko szkody dotyczące produktu Komunikacja.

Należy wtedy:

  1. Ustawić filtr.

  2. Kliknąć przycisk "Filtr".

  3. Kliknąć przycisk "Eksport do Excela":

Raport szkód

Dla administratora programu istnieje możliwość wygenerowania raportu szkód.

Aby pobrać plik należy przejść do zakładki "Raporty", a następnie kliknąć w "Ogólny raport szkód".

W raporcie istnieje możliwość dostosowania danych do pobrania m. in. okresu
czy statusu szkód, Towarzystwa Ubezpieczeniowego czy daty zamknięcia szkody.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?