Jak wydrukować ofertę?

Jak wydrukować ofertę wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po stworzeniu oferty komunikacyjnej, istnieje możliwość wydrukowania oferty

dla poszczególnych Towarzystw.

Aby dowiedzieć się jak stworzyć ofertę, należy kliknąć TUTAJ.

Po obliczeniu składek, na wydruku będą widoczne kwoty wszystkich przeliczonych Towarzystw.

W celu ukrycia składki danego TU, należy użyć zielonego przełącznika,

jak na poniższym zrzucie ekranu:

Istotną czynnością po wybraniu Towarzystw, jest zapisanie oferty:

Po kliknięciu "Wydruk Oferty" zostanie wygenerowany dokument:

W przeglądarce otworzy się karta z dokumentem PDF,

z wyszczególnionymi informacjami:

  • data wystawienia oferty

  • numer kalkulacji ubezpieczeniowej

  • imię i nazwisko klienta (ubezpieczającego)

  • początek okresu ubezpieczenia

  • dane pojazdu

  • główny właściciel pojazdu

Dokument zawiera listę obliczonych składek przez Towarzystwa wraz z takimi danymi jak:

  • zakres ubezpieczenia

  • kwota pierwszej raty

  • kwota składki rocznej

Istnieje możliwość dostosowania wygenerowanego szablonu do wydruku pod indywidualne potrzeby m.in: dodanie logo, zmiana wyglądu oferty czy dodanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu należy skontaktować się z opiekunem sprzedaży z Insly.

Dodatkową możliwością jest dołączenie do oferty wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które jest wyłączone z kalkulacji w programie Insly i dodania kwoty składki wyliczonej bezpośrednio na portalu TU.

Za pomocą funkcji "-- wybierz --", zostanie rozwinięta lista Towarzystw, które można zawrzeć na wydruku oferty.

Po wybraniu Towarzystwa należy ręcznie uzupełnić składkę:

A następnie zapisać ofertę.

UWAGA!

W celu dodania Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które nie jest widoczne

w rozwijanej liście, należy skontaktować się z administratorem programu.

Po zapisaniu oferty, należy kliknąć przycisk "Zapisz", a następnie kliknąć

"Wydruk oferty" w celu wygenerowania dokumentu.

Wówczas do dokumentu zostaną zaciągnięte zapisane dane:

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?