Wszystkie kolekcje
Polisy
Import polis z plików PDF
Import polis z plików PDF

Jak zaimportować polisy z pliku PDF?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość szybkiego wprowadzenia kilkunastu polis jednocześnie
do programu, używając funkcji importu z plików PDF.

 • Import skanów polis

 • Import wszystkich produktów (także życiowych)

 • Zwiększona wydajność - jednoczesny import 3 plików

 • Większa liczba informacji widoczna na okienku po zaimportowaniu polis

 • Poprawione scalanie klientów w systemie, w przypadku importu polis bez numeru PESEL klienta

 • Możliwość dużo szybszego wdrożenia/poprawy szablonu PDFa przez Insly

Korzystanie z importu polis z PDF pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu
i zdecydowanie ułatwi budowanie i zarządzanie własną bazą danych!

Od 1 czerwca dostępna jest nowa wersja importu!

Zalety:

 • Import skanów polis

 • Import wszystkich produktów (także życiowych)

 • Zwiększona wydajność - jednoczesny import 3 plików (maksymalnie do 50 polis)

 • Większa liczba informacji widoczna na okienku po zaimportowaniu polis

 • Poprawione scalanie klientów w systemie, w przypadku importu polis bez numeru PESEL klienta

 • Możliwość dużo szybszego wdrożenia/poprawy szablonu PDFa przez Insly

Jak wykonać import?

1) W pierwszym kroku należy rozpocząć od kliknięcia przycisku "Dodaj nową polisę":

2) Następnie wybrać opcję Zaimportuj polisy z plików PDF”:

3) Polisy można zaimportować poprzez przeciągnięcie pliku z folderu lub kliknięcie
w obszar dodawania polisy (pole podświetli się na odpowiedni kolor) oraz wybranie plików z folderu:

4) Po poprawnym zaimportowaniu pliku PDF, pojawi się informacja "Przejdź
do zaimportowanej polisy".

Jeśli plik nie zaimportował się - pojawi się komunikat jaki był tego powód.

5) Po kliknięciu "Przejdź do zaimportowanej polisy", otworzy się kartoteka stworzonej polisy. Dokument PDF znajdować się będzie w sekcji "Dokumenty":

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?