Wszystkie kolekcje
Zarządzanie polisami
Import polis z plików PDF
Import polis z plików PDF

Jak zaimportować polisy z pliku PDF?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość szybkiego wprowadzenia kilkunastu polis jednocześnie
do programu, używając funkcji importu z plików PDF.

Funkcjonalność jest darmowa i dostępna dla wszystkich użytkowników programu.

Korzystanie z importu polis z PDF pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu
i zdecydowanie ułatwi budowanie i zarządzanie własną bazą danych.

Ważne informacje:

  • Zaimportować można maksymalnie 20 plików jednocześnie

  • Załączony PDF musi być oryginalnym plikiem pobranym z portalu Towarzystwa Ubezpieczeń - nie może to być skan

  • Jeśli klient, który widnieje na PDF, był wcześniej wprowadzony do programu, to polisa przypisze się do tego klienta, jeśli natomiast nie był wprowadzony wcześniej do Insly, to jego kartoteka zostanie założona automatycznie po zaczytaniu polisy

Jak wykonać import?

1) W pierwszym kroku należy rozpocząć od kliknięcia przycisku "Dodaj nową polisę":

2) Następnie wybrać opcję Zaimportuj polisy z plików PDF”:

3) Polisy można zaimportować poprzez przeciągnięcie pliku z folderu lub kliknięcie
w obszar dodawania polisy (pole podświetli się na odpowiedni kolor) oraz wybranie plików z folderu:

4) Po poprawnym zaimportowaniu pliku PDF, pojawi się informacja "Przejdź
do zaimportowanej polisy".

Jeśli plik nie zaimportował się - pojawi się komunikat jaki był tego powód.

5) Po kliknięciu "Przejdź do zaimportowanej polisy", otworzy się kartoteka stworzonej polisy. Dokument PDF znajdować się będzie w sekcji "Dokumenty":

Film przedstawiający proces masowego importu polis z plików PDF:

Poniżej lista obsługiwanych produktów oraz Towarzystw:

Agro Ubezpieczenia

Allianz

Balcia

Compensa

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Majątek

Majątek

Majątek

NNW

Firma

Turystyka

Euroins

Ergo Hestia

Generali Agro

Generali
Proama

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Majątek

Floty

Majątek

Firma

Firma

Turystyka

Turystyka

Rolne

Rolne

NNW

NNW

Floty

Inter Polska

InterRisk

Link4

MTU

Pakiety medyczne

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Majątek

Firma

Rolne

NNW

Szkolne

PZU

Trasti

TUW TUW

TUW TUZ

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Majątek

Firma

Majątek

Firma

Rolne

Turystyka

Rolne

NNW

Floty

Szkolne

Uniqa

Warta

HDI

Wefox

Wiener

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Komunikacja

Firma

Majątek

Majątek

Firma

Firma

Turystyka

Turystyka

NNW

Rolne

Floty

Szkolne

SzkolneNieobsługiwane TU:

  • Accredited

  • Bezpieczny.pl

  • Helvetia

  • Lloyds

  • VH Polska

  • You Can Drive

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?