W Insly istnieje możliwość szybkiego wprowadzenia kilkunastu polis jednocześnie
do programu, używając funkcji importu z plików PDF.

Funkcjonalność jest darmowa i dostępna dla wszystkich użytkowników programu.

Korzystanie z importu polis z PDF pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu
i zdecydowanie ułatwi budowanie i zarządzanie własną bazą danych.

Ważne informacje:

  • Zaimportować można maksymalnie 20 plików jednocześnie

  • Załączony PDF musi być oryginalnym plikiem pobranym z portalu Towarzystwa Ubezpieczeń - nie może to być skan

  • Jeśli klient, który widnieje na PDF, był wcześniej wprowadzony do programu, to polisa przypisze się do tego klienta, jeśli natomiast nie był wprowadzony wcześniej do Insly, to jego kartoteka zostanie założona automatycznie po zaczytaniu polisy

Jak wykonać import?

1) W pierwszym kroku należy rozpocząć od kliknięcia przycisku "Dodaj nową polisę":

2) Następnie wybrać opcję Zaimportuj polisy z plików PDF”:

3) Polisy można zaimportować poprzez przeciągnięcie pliku z folderu lub kliknięcie
w obszar dodawania polisy (pole podświetli się na odpowiedni kolor) oraz wybranie plików z folderu:

4) Po poprawnym zaimportowaniu pliku PDF, pojawi się informacja "Przejdź
do zaimportowanej polisy".

Jeśli plik nie zaimportował się - pojawi się komunikat jaki był tego powód.

5) Po kliknięciu "Przejdź do zaimportowanej polisy", otworzy się kartoteka stworzonej polisy. Dokument PDF znajdować się będzie w sekcji "Dokumenty":

Poniżej znajduje się film przedstawiający proces masowego importu polis z plików PDF:

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?