Pierwszym krokiem przed wystawieniem polisy jest utworzenie oferty. Aby dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić formularz oferty przejdź do tego artykułu.

Sposoby wystawiania polisy

W Agro Ubezpieczenia istnieje możliwość wystawienia polisy poprzez zalogowanie się do portalu Towarzystwa.

Wystawienie polisy na portalu

Po naciśnięciu na "Link do oferty" program przekierowuje na stronę logowania
do portalu. Po zalogowaniu, należy odszukać ofertę utworzoną w Insly i można sfinalizować wystawienie polisy.

Po wystawieniu polisy można ją zarejestrować w programie. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wystaw polisę", wpisać numer polisy, opcjonalnie załączyć skan podpisanej polisy i nacisnąć na przycisk "Oznacz jako wystawioną na portalu:

Czy klient jest weryfikowany w UFG?

Tak, klient zawsze jest weryfikowany w trakcie przeliczania składek w Insly.

Czy można dodać dodatkowe zniżki do kalkulacji?

Tak, dodatkowe zniżki znajdują się na formularzu oferty w sekcji "Opcje dodatkowe", tuż nad miejscem w którym wyświetlają się ceny:


Czy jest możliwość przeliczania składek na pojazdy dostawcze?

Tak, można przeliczać składki na pojazdy dostawcze do 3,5 tony.

Czy można przygotować ofertę odnowieniową?

Nie ma możliwości wykonania oferty odnowieniowej.


Z jakiej bazy pojazdów korzysta Agro Ubezpieczenia?

Agro Ubezpieczenia korzysta z bazy Eurotax.

W jaki sposób wprowadzić wartość pojazdu do kalkulacji AC?

Wartość pojazdu obliczana jest przez TU i wyświetlana pod obliczoną składką.

Jak anulować wystawioną polisę?

Bezpośrednio w portalu TU.

Czy można przygotowywać oferty dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów w leasing?

Tak, można przeliczać składki dla firm, działalności gospodarczych i pojazdów
w leasing.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?