Wszystkie kolekcje
Nowe Insly
Turystyka - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Turystyka - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Zaktualizowano ponad tydzień temu

WAŻNE: Produkt Turystyka jest obecnie dostępny tylko dla TU AXA oraz Balcia.

W odpowiedzi na potrzeby agentów i agencji ubezpieczeniowych, w Insly powstała możliwość tworzenia ofert i wystawiania polis dla produktu jakim są ubezpieczenia turystyczne, które z definicji są formą zabezpieczenia podróżującego przed nagłymi wypadkami związanymi z wypoczynkiem.

Są to między innymi zdarzenia związane podróżą - w tym transport, nocleg oraz brak możliwości skorzystania z wypoczynku. Przede wszystkim jednak zadaniem tego produktu jest zapewnienie ochrony zdrowia, pokrycia kosztów leczenia za granicą, czy też transportu chorego na teren kraju.

Aby przygotować ofertę turystyczną w Insly, należy przejść do zakładki "Oferty"
i wybrać pozycję "Ubezpieczenie turystyczne":

lub najechać na plus szybkiego wyboru i wybrać pozycję "Nowa oferta: Turystyka":

Następnie otworzy się zakładka nowego narzędzia transakcyjnego Insly,
gdzie wystarczy kliknąć przycisk "Nowa kalkulacja" --> "Turystyka",
aby rozpocząć tworzenie oferty:

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:

Należy pamiętać, iż pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe:

W następnym kroku pozostaje wybranie informacji o podróżujących, podróży
oraz celu podróży, a następnie kliknięcie przycisku "Dalej":

W sekcji "Zakres" należy określić do kiedy potrzebne jest ubezpieczenie, przedmiot ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia, a następnie kliknąć przycisk "Dalej":

Po obliczeniu składek można wystawić polisę klikając w przycisk "Wystaw polisę":

Po zawarciu umowy, pojawi się komunikat o odświeżeniu strony, aby uzyskać link
do karty polisy oraz przycisk aby wydrukować dokument:

Po odświeżeniu strony ukaże się informacja o linku, w który należy kliknąć:

W ostatnim kroku, po przejściu przez link, zostanie wyświetlona karta polisy,
gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej.

UWAGA!

Aby dane na ofercie zostały zapisane, po wprowadzeniu informacji w każdej sekcji należy kliknąć przycisk "Zapisz" lub "Dalej".

Poniżej przedstawiamy krótki film, jak wykonać ofertę i wystawić polisę turystyczną w nowym narzędziu Insly!

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?