Wszystkie kolekcje
Kalkulator
Kalkulator komunikacyjny
Odnowienie polisy obcej w Towarzystwie Euroins
Odnowienie polisy obcej w Towarzystwie Euroins
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli ubiegłoroczna polisa została wystawiona przez innego Agenta
lub automatycznie wznowiona przez Towarzystwo, należy przygotować nową
ofertę dla klienta, a Towarzystwo Euroins rozpozna ją jako kontynuację ochrony ubezpieczeniowej.

Aby przygotować nową ofertę, należy kliknąć przycisk szybkiego wybierania po prawej stronie ekranu lub z zakładki "Oferty" --> "Ubezpieczenia komunikacyjne":

W przypadku gdy ani Agent, ani Klient nie dokonają wznowienia polisy
w Towarzystwie Euroins przed datą startu na kolejne 12 miesięcy,
a umowa kwalifikuje się do automatycznego wznowienia zgodnie z ustawą
o ubezpieczeniach obowiązkowych, polisa wznowieniowa zostanie automatycznie wygenerowana w systemie centralnym Euroins w momencie ekspirowania polisy oryginalnej.

Jest ona wysyłana bezpośrednio do klienta ale na wniosek Agenta lub Klienta polisa wznowiona może zostać udostępniona drogą mailową. Wniosek o przekazanie polisy należy kierować na adres wznowienia@eins.pl.

Bez względu na to z jakiej opcji wznowienia skorzysta Agent, prowizja dla Agenta
z tytułu wznowienia ubezpieczenia EUROINS pozostaje na zasadach jak dla nowego biznesu.

Dodatkowe informacje

W odniesieniu do umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających pod automatyczne wznowienie zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Towarzystwo Euroins wysyła - na wskazany na polisie adres korespondencyjny (wpisany przy Ubezpieczającym) - pismo wznowieniowe co najmniej na 14 dni
przed końcem obowiązującej umowy ubezpieczenia.

Pismo wznowieniowe zawiera:

  1. informację o składce oferowanej na kolejne 12 miesięcy (w zakresie identycznym jak w polisie oryginalnej),

  2. blankiet z danymi do przelewu bankowego,

  3. potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia, które w przypadku opłacenia składki stanowi dla Klienta dokument

Do Agentów przesyłane są cyklicznie zestawienia polis (z adresu wznowienia@eins.pl) oczekujących do wznowienia wraz z informacją o wysokości składki oferowanej przez Towarzystwo Euroins na kolejne 12 miesięcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?