W celu przygotowania oferty komunikacyjnej w Insly, należy przejść do zakładki "Oferty" i wybrać pozycję "Ubezpieczenie komunikacyjne - nowy":

lub najechać kursorem na ikonę „+” (tak zwany szybki wybór) i wybrać pozycję "Nowa oferta: Komunikacja - nowy":

Spowoduje to przejście do nowego narzędzia transakcyjnego Insly,
gdzie wystarczy kliknąć przycisk "Nowa kalkulacja" --> "Komunikacja",
aby rozpocząć tworzenie oferty:

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:

Można również wyszukać istniejącego już klienta w bazie, wpisując pierwsze litery imienia lub nazwiska:

Po wprowadzeniu Ubezpieczającego, możemy dodać APK, czyli Analizę Potrzeb Klienta:

Więcej o module APK można przeczytać tutaj.

Aby dodać kolejną osobę do oferty, wystarczy kliknąć przycisk "Dodaj nową osobę" lub wyszukać z bazy klientów:

W sekcji "Właściciele" należy określić role wskazanych osób:

W każdym momencie istnieje również możliwość usunięcia klienta z oferty poprzez przesunięcie kursora na konkretną osobę, pojawi się wtedy ikona kosza:

Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".

W następnej kolejności należy wypełnić dane pojazdu - wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Nowością w Insly jest możliwość pobrania danych pojazdu bezpośrednio z bazy CEPiK, co z pewnością przyśpieszy tworzenie nowej kwotacji dla klienta.

Wystarczy wpisać numer VIN, numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji,
a następnie kliknąć przycisk "Pobierz z CEPiK":

Pola oznaczone gwiazdką zostaną zaczytane automatycznie, pozostaje jedynie uzupełnić model i wersję pojazdu oraz inne, nieobowiązkowe dane, po czym można przejść do następnego kroku klikając przycisk "Dalej":

Po kliknięciu przycisku "Dalej" nastąpi przejście do sekcji "Zakres", gdzie należy określić datę początku ochrony ubezpieczeniowej, sposób płatności składki
oraz zakres ubezpieczenia:

Przy pomocy jednego kliknięcia można zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie dostępne Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

Istnieje również możliwość zaznaczenia konkretnych, wybranych przez siebie TU, poprzez kliknięcie przycisku wyboru po lewej stronie nazwy ubezpieczyciela:

W każdym z TU opcje dodatkowe takie jak: zgody marketingowe, warianty OC, AC, NNW czy Assistance, sposoby płatności oraz inne ryzyka, są dostępne po rozwinięciu ikony strzałki:

Składki zostaną obliczone po kliknięciu "Oblicz składki":

Aby rozwinąć pole ze szczegółami oferty (gdzie można wprowadzić zmiany dotyczące zakresu ubezpieczenia), należy kliknąć w konkretne Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a następnie ikonę strzałki:

Jeśli na tym etapie zostały wprowadzone zmiany, pojawią się dwa przyciski:

 • Reset - usuwa ostatnie modyfikacje

 • Przelicz - ponowne obliczenie składek po modyfikacjach dla wybranego TU

Tak jak dotychczas, polisę można wystawić przechodząc poprzez link do oferty,
jak i bezpośrednio w Insly, w zależności od TU:

Po zawarciu umowy, pojawi się komunikat z prośbą o odświeżenie strony w celu uzyskania linku do karty wystawionej polisy oraz przycisk pozwalający wydrukować dokument:

Po odświeżeniu strony ukaże się informacja o linku, w który należy kliknąć:

W ostatnim kroku - po przejściu przez link - zostanie wyświetlona karta polisy,
gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej.

UWAGA!

Aby dane na ofercie zostały zapisane, po wprowadzeniu informacji w każdej sekcji należy kliknąć przycisk "Zapisz" lub "Dalej".

Najczęstsze pytania:

 • Czy można wydrukować ofertę?

  Tak, można to zrobić w sekcji "Podsumowanie":

 • Czy można skopiować kalkulację?

  Tak, można to zrobić w sekcji "Podsumowanie":

 • Jak rozliczyć polisę w przypadku Euroins oraz PZU?

  Należy to zrobić na karcie polisy, w zakładce "Dokumenty" poprzez podpięcie skanu polisy:

 • Dlaczego nie można wybrać modelu pojazdu w bazie?

  Oznacza to, iż dany pojazd nie znajduje się w bazie pojazdów:

 • Na ile dni przed datą startu można wykonać kalkulację?

  Kalkulację można wykonać maksymalnie na 60 dni przed startem ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od procedur w danym TU.

 • Jak sprawdzić w szybki sposób, z której oferty została wystawiona polisa?

  Zielona kropka przy numerze oferty oznacza, iż oferta jest zaakceptowana = polisa jest wystawiona.

 • Jak sprawdzić status oferty?

  Jest on widoczny na liście ofert, w sekcji "Kalkulacje" - po lewej stronie ikony samochodu oraz numeru oferty.

  1. W trakcie realizacji - szary znacznik:

2. Zaakceptowana - zielony znacznik:

3. Nieznany - czarny znacznik:

4. W trakcie - pomarańczowy znacznik:

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?