Raport KNF
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Brokerzy są zobowiązani na początku każdego nowego roku kalendarzowego
do złożenia sprawozdania z działalności brokerskiej do Komisji Nadzoru Finansowego.

W Insly istnieje możliwość pobrania danych potrzebnych do uzupełnienia sprawozdania w prosty sposób - w pierwszej kolejności przechodząc do sekcji "Raporty" --> "Raporty":

Następnie należy wybrać "Skonsolidowany raport sprzedaży":

W ostatnim kroku pozostaje wygenerowanie zestawienia dwukrotnie, zmieniając odpowiednio filtry.

 1. Filtrowanie po dacie wystawienia polisy.

  Dane jakie należy zmienić, to:

  • okres - w tym przypadku za cały rok

  • typ raportu - zawarte polisy (okres=data wystawienia polisy)

  • grupowanie po - Towarzystwo Ubezpieczeń


 2. Filtrowanie po dacie płatności raty.

  Dane jakie należy zmienić, to:

  • okres - w tym przypadku za cały rok

  • typ raportu - raty opłacone (okres=data płatności)

  • grupowanie po - Towarzystwo Ubezpieczeń

Po wygenerowaniu raportu wyświetlą się dane, które należy wprowadzić odpowiednio do wniosku w składanym sprawozdaniu poprzez profil zaufany:

2.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?