Przejdź do głównej zawartości
Odnowienia

Jak odnowić polisę w CRM?

Zaktualizowano ponad tydzień temu

Skuteczne zarządzanie odnowieniami polis to jedno z ważniejszych wyzwań z jakimi na co dzień mierzą się agenci ubezpieczeniowi. CRM Insly pozwala zarządzać wznowieniami w prosty i sprawny sposób.

Lista odnowień

Po zalogowaniu do systemu Insly, w panelu głównym widoczny jest segment "Odnowienia".

Po prawej stronie wiersza w sekcji "Odnowienia", znajdują się 3 ikony, za pomocą których należy ustawić wytyczne, według których system będzie przedstawiał wykaz polis.

Klikając w koło zębate, system wyświetli panel z możliwością ustawienia widoku polis według:

 • Liczby dni do końca trwania polisy

 • Liczby dni po zakończeniu trwania polisy

 • Użytkowników - w zależności od posiadanych uprawnień mogą to być polisy: własne, wszystkie lub wybranych osób


Pozostałe 2 ikony służą do rozwijania całego segmentu odnowień - w tym panelu z filtrami, za pomocą którego istnieje możliwość wyszukania polis po:

 • Produktach/ryzykach

 • Statusie

 • Kliencie

 • Towarzystwie Ubezpieczeń

 • Sprzedawcy

 • Wystawiającym

Po ustawieniu widoku listy oraz filtrów, system wykaże listę polis, które są do wznowienia.

Jak wykonać odnowienie?

Istnieją 2 możliwości wykonania wznowienia - z poziomu panelu głównego oraz przechodząc bezpośrednio na kartę polisy.

Aby wykonać odnowienie z panelu głównego, należy zaznaczyć kursorem myszki szare koło zębate po prawej stronie wybranej polisy, następnie kliknąć przycisk "Odnowienie".

UWAGA!

W przypadku, gdy polisa była wystawiona poprzez kalkulator Insly, widoczna będzie także druga opcja "Przygotuj ofertę odnowieniową" - po kliknięciu tego przycisku, system automatycznie skopiuje zeszłoroczną ofertę, na podstawie której będzie możliwe szybkie stworzenie oferty wznowieniowej oraz obliczenie składek.


Po kliknięciu przycisku "Odnowienie" na ekranie pojawi się okno, na którym w pierwszej kolejności należy wybrać w jakim statusie znajduje się obecna polisa. Istnieją 4 możliwości:

 • Do odnowienia - jeśli proces wznowieniowy dopiero będzie wykonany.

  Po wybraniu tej opcji polisa pozostanie widoczna na panelu odnowień.

 • W trakcie odnowienia - jeśli proces jest w trakcie realizacji. W przypadku tego wyboru, istnieje także możliwość dodania komentarza, który będzie widoczny w kolumnie "Informacje" na liście wznowień.

  Po wybraniu tej opcji polisa pozostanie widoczna na panelu odnowień.

 • Nieodnowiona - jeśli polisa nie została i nie będzie odnowiona, a ma zniknąć z panelu odnowień. W tym przypadku istnieje także możliwość dodania komentarza z informacją o powodzie braku wznowienia.

 • Odnowiona - jeśli polisa wznowieniowa ma zostać zarejestrowana w CRM.

  Należy pamiętać, iż przy wybraniu płatności gotówkowej - system automatycznie oznaczy pierwszą płatność jako "zapłacona".

  Data końca polisy zostanie automatycznie wygenerowana ale jest możliwość jej

  edycji - w przypadku polis komunikacyjnych czy majątkowych będzie to 1 rok.


Po uzupełnieniu formularza, system automatycznie utworzy nową kartę polisy.

Na dole po lewej stronie karty polisy, będzie widoczny numer polisy, z której było wykonywane odnowienie.


Po wykonaniu odnowienia istnieje możliwość edycji polisy m.in. zmiana składki, raty, edycja zakresu ubezpieczenia (zakładka "Zakres"), bądź dodanie plików/skanów polisy (zakładka "Dokumenty").

Odnowienie polisy w CRM Insly można wykonać także z poziomu karty polisy. Na górze po prawej stronie programu widoczny jest ciemny pasek, gdzie znajduje się przycisk "Odnowienie".


Wykonanie odnowienia w ten sposób działa identycznie, jak wyżej przedstawiony proces wznowienia z poziomu panelu głównego.

Raporty

Istnieje możliwość wyeksportowania listy wszystkich odnowień do pliku Excel.

Aby to wykonać, należy zaznaczyć kursorem myszki zakładkę "Polisy", po czym kliknąć "Odnowienia":


Po przejściu na tę zakładkę, system wyświetli listę odnowień, którą - tak jak w przypadku panelu głównego, można edytować według ustawionych filtrów. Po dodaniu konkretnych wytycznych i kliknięciu "Zapisz", zostanie ukazana lista polis.


Aby wyeksportować dane z programu, należy kliknąć w górnym prawym rogu ikonę ze strzałką w dół, która pozwoli pobrać listę wyfiltrowanych polis do pliku Excel.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?