Zarządzanie płatnościami
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Insly istnieje możliwość rozliczenia/rejestracji w szybki i prosty sposób płatności przyjętych od klienta podczas wystawiania polis oraz dodawania ich do CRM.

Poprawnie zdefiniowana struktura pozwala na poprawne rozliczenie przepływów gotówkowych w agencji.

W pierwszej kolejności, należy do oddziału i/lub kanału sprzedaży przypisać odpowiedniego managera:

Dla wyznaczonego managera oddziału trzeba zdefiniować konto – będzie ono używane do otrzymywania przez wskazaną osobę wpłat gotówkowych.
W tym celu należy:

  1. odnaleźć użytkownika który jest wskazany jako manager oddziału/manager kanału

  2. dodać informację o koncie bankowym:

Agent ma możliwość dodania polisy wraz z odpowiednim rodzajem płatności:

  • Gotówka

  • Terminal agenta

  • Przelew

  • Terminal ubezpieczyciela

  • Terminal agencji sieciowej

Wybranie sposobu płatności „Gotówka” lub „Terminal Agenta” automatycznie powoduje wykonanie zaksięgowania płatności pod rejestrowaną polisą oraz utworzenie KP.

W danym cyklu rozliczeniowym ustalonym z agencją, OFWCA ma możliwość wykonania rozliczenia z dokonanych wpłat. Aby to zrobić, wystarczy przejść do sekcji "Płatności"--> "Rozliczenia gotówkowe":

Kolejnym krokiem jest kliknięcie ikonki plusa "+":

Pojawi się okno określające odbiorcę płatności (zgodnie z wcześniej zdefiniowaną strukturą), czyli managera oddziału lub managera kanału:

Kliknięcie przycisku "Zapisz" spowoduje przygotowanie rozliczenia do edycji:

Użytkownik może dodać lub usunąć polisy z rozliczenia, natomiast polisy z datą wprowadzenia do systemu powyżej 7 dni, nie będą możliwe do usunięcia.

Po kliknięciu w przycisk „Dodaj zaznaczone”, zostanie utworzone nowe rozliczenie:

Po zweryfikowaniu poprawności, użytkownik zatwierdza rozliczenie korzystając
z przycisku „Zatwierdź rozliczenie”:

Na ekranie podsumowania widoczna jest zbiorcza kwota do zapłaty, numer rozliczenia oraz odbiorca płatności. Korzystając z przycisku „Eksport”, istnieje możliwość pobrania przygotowanego zestawienia do arkusza xls.

Wszystkie przygotowane rozliczenia można filtrować po statusie, kredytobiorcy
lub wierzycielu:

Odbiorca rozliczenia oraz środków (manager oddziału lub kanału) może przeglądać wszystkie przygotowane rozliczenia gotówkowe przez podporządkowane mu osoby w programie/agencji:

Odbiorca po otrzymaniu środków od OFWCA może zaznaczyć rozliczenie wszystkich polis zawartych w rozliczeniu:

Manager oddziału lub kanału, podczas przygotowywania swojego rozliczenia
z centralą agencji, może przeglądać statusy polis i ich rozliczeń z podległej mu sieci sprzedaży:

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu,
który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?