Wszystkie kolekcje
Nowe Insly
Moto Assistance - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Moto Assistance - tworzenie oferty i wystawianie polisy w nowym Insly
Zaktualizowano ponad tydzień temu

WAŻNE: Produkt Moto Assistance jest obecnie dostępny tylko dla TU AXA.

W celu przygotowania oferty Moto Assistance w Insly, należy kliknąć przycisk "Nowa oferta", a następnie wybrać z listy produkt "Moto Assistance":

W pierwszej kolejności należy wypełnić dane osoby ubezpieczającej poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj nową osobę", po czym uzupełnić wszystkie dane:

Można również wyszukać istniejącego już klienta w bazie, wpisując pierwsze litery imienia lub nazwiska:

Po wprowadzeniu Ubezpieczającego, można dodać APK, czyli Analizę Potrzeb Klienta:

W kolejnym kroku należy uzupełnić informacje o podróży, pojeździe oraz rodzaju środku transportu:

Po uzupełnieniu danych można przejść do kolejnej sekcji, klikając przycisk "Dalej".

W zakładce "Zakres" należy uzupełnić datę startu ochrony ubezpieczeniowej,
a następnie kliknąć przycisk "Oblicz składki":

Polisę można wystawić klikając na przycisk "Wystaw polisę" od razu po obliczeniu składek:

jak również po kliknięciu w rodzaj oferty, gdzie pojawi się tabela z informacją
oraz porównaniem ryzyk zawartych w konkretnym pakiecie:

W ostatnim kroku należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką i kliknąć przycisk
"Wystaw polisę":

Po zawarciu umowy, pojawi się komunikat z prośbą o odświeżenie strony w celu uzyskania linku do karty wystawionej polisy, przycisk pozwalający wydrukować dokument oraz link
do bramki płatniczej:

Aby opłacić polisę poprzez bramkę płatniczą, należy zaznaczyć wymagane zgody i wybrać sposób płatności, a następnie kliknąć przycisk "Zapłać":

Po odświeżeniu strony ukaże się informacja o linku, w który należy kliknąć:

W ostatnim kroku - po przejściu przez link - zostanie wyświetlona karta polisy,
gdzie znajdują się wszelkie informacje dotyczące umowy ubezpieczeniowej:

Najczęstsze pytania:

 • Czy można wydrukować ofertę?

  Na tę chwilę nie ma takiej możliwości, natomiast w niedługim czasie wydruk oferty zostanie dodany.

 • Czy można skopiować kalkulację?

  Tak, można to zrobić w sekcji "Kwotacje" (jeśli polisa nie została jeszcze wystawiona):


  lub w sekcji "Polisa" (jeśli polisa została wystawiona):

 • Czy polisę można wystawić również przechodząc przez link na portal TU?

  Nie, proces odbywa się jedynie przez system Insly.

 • Jakie są dozwolone rodzaje płatności dla wystawionej polisy?

  Płatność realizowana jest przez bramkę płatniczą.

 • Dla jakich TU jest dostępny produkt Moto Assistance?

  Produkt Moto Assistance jest obecnie dostępny tylko dla TU AXA.

 • Dla jakich pojazdów można wykonać ofertę Moto Assistance?

  Produkt Moto Assistance przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych
  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.


W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu, który jest dostępny pod ikonką w prawym dolnym rogu programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?